Norsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du lærer og har behov for å styrke din kompetanse i norskfaget ytterligere?

Språk og identitet er tett knyttet til kultur og identitet. Det er en nøkkel til å forstå vår fortid, vår samtid, og ikke minst delta i samfunnet der vi lever i dag. Norsk er av den grunn det største faget på alle trinn i grunnskolen. Norsk 2: 5.-10. trinn er skreddersydd for deg som underviser på 5.-10. trinn i grunnskolen, og som har 30 studiepoeng i norsk 1 eller tilsvarende utdanning. Studiet er praktisk innrettet og profesjonsrettet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for å tilegne og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å bli en dyktig norsklærer. Som student på dette studiet får du også ta del i høgskolens gode fagmiljø og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet strekker seg over to semestre med tre samlinger à to dager per semester. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Språkhistorie, språkdidaktikk og språklig mangfold er hovedområdene i høstsemesteret. Språk, litteratur og didaktikk er hovedområdene i vårsemesteret.

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025

Fra 1. februar må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/ allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg Norsk 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling på mellom-/ungdomstrinnet i studietiden.

Sist oppdatert: 04.01.2018 10:50

Videre utdanning

Norsk 2: 5. - 10. trinn og Norsk 1: 5. - 10. trinn, gir tilsammen 60 studiepoeng i faget og grunnlag for videre fordypning. Har du en godkjent lærerutdanning og minimum 60 studiepoeng i norsk, er du kvalifisert til å søke opptak til Masterstudium i norsk i skolen (120 stp.) ved Høgskolen i Østfold. Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra fordypningen i norsk/nordisk språk og litteratur, norskdidaktikk eller norsk som andrespråk. For opptak ved andre utdanningsinstitusjoner vennligst se opptakskrav ved den enkelte institusjon.

Yrkesmuligheter

Det er stor oppmerksomhet rundt lese- og skriveopplæring i Norge. Skoler vil derfor være interessert i norsklærere med god fag- og didaktisk kompetanse. Norsk er dessuten blant fagene hvor det vil bli størst behov for lærere framover.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1.mai
Ordinær søknadsfrist
10. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Antonella Maureen.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her