Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studie

Generelt om studiet

Er du lærer og underviser på 5.-10. trinn og har behov for å styrke ditt faglige og didaktiske grunnlag rundt de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving i alle fag?

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1: 5.-10. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser på 5.-10. trinn i grunnskolen. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og bygger på din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter er både en forutsetning for utvikling av fagkunnskap og en del av fagkompetansen i alle fag, og enhver lærer i hvert enkelt skolefag har ansvar for at elevene har mulighet til å utvikle lesing og skriving i faget. Studiet skal bevisstgjøre deg som lærer i å reflektere faglig og didaktisk rundt de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving i ulike fag. Som student på dette studiet får du også ta del i høgskolens gode fagmiljø og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet strekker seg over to semestre, med tre fysiske samlinger à to dager per semester. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

I høstsemesteret vil emnet i Lesing og skriving som ferdigheter ta for seg følgende tema:
- lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter på fagenes premisser
- læreplanforståelse
- lesing og skriving som redskaper for læring

I vårsemesteret vil emnet i Utvikling av lese- og skriveferdigheter og arbeid med nasjonale prøver ta for seg følgende tema:
- elevers utvikling av lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
- sammensatte tekster
- lesing og skriving i det flerspråklige klasserommet
- ulike arbeidsmåter og oppgavetyper som kan stimulere læring i lesing og skriving i de ulike fagene
- nasjonal prøve i lesing og analyseverktøy

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell for deg som er ansatt som lærer, som gir deg mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Du kan lese mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling i studietiden.

Sist oppdatert: 19.12.2016 15:24

Videre utdanning

Dette studiet kvalifiserer også for nivå 2 av Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter på trinn 5-10.

Yrkesmuligheter

Målet for studiet er å utdanne lærere med god kunnskap og gode ferdigheter i de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving i alle fag. Læreren skal kunne bli ressursperson knyttet til lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag ved trinn 5-10.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Ikke opptak høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Antonella Maureen.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Ikke opptak i år