Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studie

Generelt om studiet

Er du lærer og ønsker mer kompetanse innen lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag?

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1: 5.-10. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser på 5.-10. trinn i grunnskolen. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og bygger på din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter er både en forutsetning for utvikling av fagkunnskap og en del av fagkompetansen i alle fag. Enhver lærer i hvert enkelt skolefag har ansvar for at elevene har mulighet til å utvikle lesing og skriving i faget. Studiet skal bevisstgjøre deg som lærer i å reflektere faglig og didaktisk rundt de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving i ulike fag. Som student på dette studiet får du også ta del i høgskolens gode fagmiljø og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet strekker seg over to semestre, med tre samlinger à to dager per semester. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. 

Fra 1. februar må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold.

Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling på mellom-/ungdomstrinnet i studietiden.

Sist oppdatert: 04.01.2018 10:53

Videre utdanning

Dette studiet kvalifiserer også for nivå 2 av Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter på trinn 5-10.

Yrkesmuligheter

Målet for studiet er å utdanne lærere med god kunnskap og gode ferdigheter i de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving i alle fag. Læreren skal kunne bli ressursperson knyttet til lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag ved trinn 5-10.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. mai
Ordinær søknadsfrist
10. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Antonella Maureen.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her