Regning som grunnleggende ferdighet 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Regning som grunnleggende ferdighet 1: 1.-7. trinn er et skreddersydd studium for deg som er lærer og som underviser på 1.-7. trinn i grunnskolen. Regning som grunnleggende ferdighet er både en forutsetning for utvikling av fagkunnskap og en del av fagkompetansen i alle fag. Hvert enkelt skolefag har ansvar for at elevene får kunnskap om hvordan de kan utvikle regning i faget. Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet går over to semestre og er emnebasert med 15 studiepoeng per semester. Det er samlingsbasert, med tre fysiske samlinger à to dager hvert semester. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer. Læringsplattformen Fronter benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. I høstsemesteret skal du som student lære å arbeide med regning som grunnleggende ferdighet innenfor og på tvers av fag med utgangspunkt i Kunnskapsløftet og rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Prinsipper for god regneopplæring med utgangspunkt i kompetansemål vil være gjennomgående elementer slik at forståelsen av regning i alle fag kan forbedres og utvikles. I vårsemesteret vektlegges regning i matematikkfaget og arbeid med nasjonale prøver.

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell for deg som er ansatt som lærer, som gir deg mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Du kan lese mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling i studietiden.

Sist oppdatert: 19.12.2016 15:23

Yrkesmuligheter

Målet for studiet er å utdanne lærere med god kunnskap og gode ferdigheter i den grunnleggende ferdigheten regning i alle fag. Du som lærer kan bli ressursperson knyttet til regning som grunnleggende ferdighet i alle fag på barnetrinnet.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
8. mai
Ordinær søknadsfrist
15. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Antonella Maureen.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her