Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du lærer i undervisningsstilling i grunnskolen? Ønsker du innsikt i hva det vil si å være flerspråklig og å vokse opp med et førstespråk som er minoritetsspråk, og hvilken betydning det kan ha for elevenes utvikling og læring?

Videreutdanning i Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. vil gi deg faglig grunnlag for arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål. Gjennom studiet skal du utvikle en forståelse for de ressurser og utfordringer elever med ulik kulturell og språklig bakgrunn representerer. Videre får du innsikt hvordan man kan legge til rette for undervisningsformer som reflekterer det språklige og kulturelle mangfold i alle fag.

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Studiet er organisert som samlingsbasert med tre fysiske samlinger à to dager i hvert semester ved studiested Halden. I begge emnene står teorier om andrespråk og flerspråklighet sentralt, og begge disse fagfeltene vil bli drøftet i et praksisnært og didaktisk perspektiv. I emnet Grunnleggende andrespråkspedagogikk (høsten) tar vi for oss de grunnleggende temaene i andrespråkspedagogikk, for så å utvide og foreta en videre fordypning av temaene i emnet Andrespråkspedagogikk fordypning (våren).

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell for deg, som lærer, og som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Du kan lese mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling i studietiden.

Sist oppdatert: 19.12.2016 15:24

Yrkesmuligheter

Studiet gir faglig grunnlag for arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål (tospråklighet) og elever med flere morsmål enn norsk (flerspråklighet).

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
8. mai
Ordinær søknadsfrist
15. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Antonella Maureen.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her