Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Hvordan opplevde du starten på yrkeskarrieren din? Vil du selv være med å bidra til at nyutdannede barnehagelærere får en faglig solid og trygg start på arbeidsplassen din?

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen er rettet mot pedagoger som har en praksislærerfunksjon for barnehagelærerstudenter og/eller veilederfunksjon for nytilsatte, nyutdannede barnehagelærere.

Studiet er forskningsbasert og har en praktisk tilnærming som skal gi deg faglig grunnlag som du kan bruke i veiledningssituasjoner i barnehagen. Gjennom studiet skal du utvikle forståelse for læringsprosesser, ulike tilnærminger til veiledning, kritiske analyser og etiske utfordringer i veiledningsprosesser.

Studiet består av ett emne med to tematiske inndelinger:

1)    Innføring i veiledning – teori og metode (Høst 2017)
2)    Veiledning, profesjon og organisasjon av barnehage (Vår 2018)

Studiet er delvis nettbasert og samlingsbasert med tre samlinger à to dager hvert semester ved studiested Halden.

Læringsformene veksler mellom forelesninger, litteraturstudier, veiledning og utviklingsarbeid knyttet til veiledning i barnehager. I tiden mellom samlingene arbeider du i basisgruppe og med selvstendig arbeid.

Studiet er et videreutdanningstilbud på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Barnehageeiere som har ansatte som deltar i videreutdanning gjennom strategien "Kompetanse for framtidens barnehage" vil motta 50.000 per ansatt i tilretteleggingsmidler. Ansatte som søker tilbud i Udirs studiekatalog søker samtidig om tilretteleggingsmidler i søknadsskjemaet. Du kan lese mer om tilretteleggingsmidler på Utdanningsdirektoratets nettside.

Opptakskrav

Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum ett års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

Det er krav om ansettelse i relevant stilling i barnehage i studietiden.

Sist oppdatert: 04.01.2018 13:06

Videre utdanning

Dersom du ønsker mer utdanning innenfor pedagogisk veiledning, kan du for eksempel søke opptak til Master i rådgivningsvitenskap (NTNU). Det er institusjonen det søkes til som vurderer om du kvalifiserer for opptak, og hvorvidt tidligere avlagt utdanning kan innpasses.

Yrkesmuligheter

Kunnskapsdepartementet anbefaler at erfarne barnehagelærere som skal veilede nyutdannede har kompetanse tilsvarende 30 studiepoeng i veiledning. Du vil også kunne være kvalifisert veileder for andre grupper i andre sammenhenger. Veiledning er en fruktbar tilnærming til individuelle og kollektive læringsprosesser for studenter i barnehagelærerutdanning og medarbeidere i barnehager.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
2. mai
Ordinær søknadsfrist
11. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Antonella Maureen.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her