Paramedic (60 studiepoeng)

Generelt om studiet

Paramedic utdanningen representerer en etterspurt kompetanseplattform for ambulansepersonell. Betegnelsen paramedics brukes om ambulanse- og redningspersonell som er spesialtrenet til avansert, livreddende førstehjelp utenfor sykehus.

Paramedic utdanning er et deltidsstudium over fire semestre, med samlinger på høgskolen, selvstudium mellom samlingene og hospitering/praksis - for faglært ambulansepersonell.
Målet med studiet er å utdanne studenter som er tilført spesialiserte kunnskaper innen yrket for å kunne ha en utøvelse som er i samsvar med helselovgivingens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.

Studiet er et eksternfinansiert oppdragsstudium, med Sykehuset Østfold Helseforetak (SØ HF) som oppdragsgiver, og gjennomføres i et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold/HiØ VIDERE og SØ HF.

Studiet omfatter fagområdene akuttmedisin, traumatologi, ambulanseoperativt arbeid, etikk, jus og kommunikasjon.

Målgruppe for studiet er ambulansepersonell som vil øke sin kompetanse for arbeid i ambulansetjenesten.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse,
og autorisasjon som ambulansearbeider,
og kompetansebevis for utrykningskjøretøy,
og minimum to års relevant arbeidserfaring etter autorisasjon.

Sist oppdatert: 13.02.2017 13:49

Yrkesmuligheter

Studiet gir kompetanse til funksjon som Paramedic ambulansepersonell prehospitalt.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Deltid over fire semestre
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
15. mars
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Marianne Pedersen

Marianne Pedersen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Marianne.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet