Lean transformasjon (15 studiepoeng)

Generelt om studiet

Ønsker du å utvikle en flyteffektiv organisasjon der kunden eller brukeren står i sentrum?

Lean transformasjon bygger innsikt i planlegging, tilrettelegging og ledelse av Lean praksis. Lean er relevant i alle bransjer i både privat og offentlig sektor.

Studiet fokuserer på Lean som en medarbeiderdrevet strategi og metode for å oppnå kontinuerlig forbedring, basert på tilrettelagte og ledede læringsprosesser i organisasjoner.
Studiet er delt i fire moduler med følgende innhold:

Modul 1 introduserer de historiske bidragene til Lean som vi kjenner det i dag. Lean i den norske samarbeidsmodellen står sentralt. Gir innsikt i praktiske metoder og verktøy for å forstå egen prosess (for eksempel verdistrømsanalyser, spagettidiagram, standardiserte arbeidsoperasjoner)

Modul 2 utvikler Lean som strategi og metode for å oppnå kontinuerlig forbedring. Gir innsikt i praktiske metoder og verktøy for å jevne ut flyten (for eksempel 5S, kaizen, SMED, Poka-Yoke, TPM/OEE).

Modul 3 utvikler Lean som strategi og metode for å oppnå kontinuerlig forbedring. Gir innsikt i praktiske metoder og verktøy for å gå fra push til pull (for eksempel kanban, balansert produksjon og takting).

Modul 4 utvikler Lean som strategi og metode for å oppnå kontinuerlig forbedring. Gir Innsikt i planlegging, tilrettelegging og ledelse av Lean i praksis i organisasjoner.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Deltakere uten formell kompetanse, eller som ikke ønsker å avlegge eksamen, kan følge studiet som etterutdanning (ikke studiepoenggivende). Deltakere som gjennomfører etterutdanning får utstedt kursbevis, under forutsetning av at arbeidskrav er gjennomført tilfredsstillende underveis.

Sist oppdatert: 23.02.2017 08:21

Studieinfo

Studiepoeng
15
Varighet
Deltid over to semestre.
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studieavgift
NOK 20 100
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
15. mars
Ordinær søknadsfrist
31. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Tina Cathrine Smith

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Tina Cathrine.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her