Konsekvenspedagogikk 2 (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Konsekvenspedagogikk 2 bygger på Konsekvenspedagogikk 1 og er ment som en fordypning i en pedagogikk som endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Studiet er unikt i nordisk sammenheng og åpent for deltakere fra hele Norden.

Studiet passer for pedagogisk arbeid med barn, unge voksne og eldre og gir en egnet bakgrunn for arbeid i barnehager, skoler, institusjoner, arbeidsmarkedsbedrifter, fengselsvesen og forebyggende tiltak. 

Tilretteleggingen av studiet skal bestå av ulike metoder som samarbeidslæring, foredrag, gruppediskusjoner og individuelt arbeid. Oppgaver og besvarelser kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

Etter gjennomført studium skal du blant annet ha fordypet innsikt i pedagogikkens filosofiske grunnlag og helhetlige tilnærming til sosial læring, sett i relasjon til andre pedagogiske teorier og pedagogisk tradisjon for øvrig.

En vesentlig del av studiet er nettbasert og høgskolens læringsplattform (Fronter) benyttes; på denne måten gis informasjon, arbeidsoppgaver leveres inn, tilbakemeldinger gis og diskusjonsfora vil være tilgengelig. 

Studiet består av 4 helgesamlinger, to hvert semester. Første samling gjennomføres ved høgskolens lokaler i Halden. Alternativ lokalisering kan også forekomme. 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og

  • bestått minimum 30 studiepoeng i Konsekvenspedagogikk 1, eller
  • bestått Grunduddannelse i Konsekvenspædagogik fra TAMU
Sist oppdatert: 14.03.2017 13:59

Mer informasjon om studiested

Halden, eventuelt andre steder sett ut fra studentenes geografiske forankring / delvis nettbasert.  

Yrkesmuligheter

Studiets unike karakter gir gode yrkesmuligheter innenfor utdanningsinstitusjoner, arbeidsmarkedsbedrifter, fengselsvesen og andre institusjoner som vektlegger forebyggende tiltak.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 2 semestre
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden + annet (se utdypende i tekst)
Studieavgift
NOK 31 900
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
15. mars
Ordinær søknadsfrist
31. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Miriam Henriksen

Miriam Henriksen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Miriam.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her