Konsekvenspædagogik 1 (30 ECTS)

Generelt om studiet

Alle handlinger har en konsekvens eller følge. Dette ligger til grunn for den pedagogiske retningen studiet bygger på. Å forbedre elevenes læreevne innebærer at du som pedagog må se helheten og angripe utfordringer fra flere vinkler. Konsekvenspædagogik 1 vektlegger elevenes sosiale læring like mye som den faglige. Å bevisstgjøre mennesker på at de har flere valgmuligheter som leder til ulike konsekvenser er et viktig pedagogisk verktøy som utgjør en sentral del av studiet.

Studiet er unikt i nordisk sammenheng. Studentenes ulike fag- og yrkesbakgrunn gir gode erfaringsutvekslinger og refleksjoner underveis i studiet.

Konsekvenspædagogik 1 er et deltidsstudium som gjennomføres over to semestre med til sammen fire samlinger. En samling er lagt til høstsemesteret og tre samlinger er lagt til vårsemesteret. Som student må du regne med individuelt arbeid mellom fellessamlingene. To samlinger per semester gjør det mulig å kombinere jobb og studier. 

Konsekvenspædagogik 1 tilbys ved Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) i Vitskøl, Danmark. Undervisningen foregår på dansk og norsk. 

Obligatorisk praksis på til sammen én arbeidsuke skal gjennomføres ved en virksomhet som benytter konsekvenspedagogikk.

Deltakere uten formell kompetanse, eller som ikke ønsker å avlegge eksamen, kan følge studiet som etterutdanning (ikke studiepoenggivende). Deltakere som gjennomfører etterutdanning får utstedt kursbevis, under forutsetning av at arbeidskrav er gjennomført tilfredstillende underveis. Vennligst kontakt videre@hiof.no for nærmere informasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 14.03.2017 13:59

Videre utdanning

Ønsker du å studere videre kan du fortsette på Konsekvenspedagogikk 2. Studiet vil også kunne inngå som del av en bachelorgrad, eller som et tillegg til lærerutdanning.

Mer informasjon om studiested

Studiet holdes ved Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) i Vitskøl, Danmark.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Ikke opptak 2017
Språk
Se pkt Generelt om studiet
Studiested
Andre studiesteder (se utdypende i tekst)
Studieavgift
NOK 32 900
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Miriam Henriksen

Miriam Henriksen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Miriam.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her