Matematikk 1 for lærere 1.-7.trinn (15 studiepoeng)

Generelt om studiet

Matematikk 1 for lærere 1.-7. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser på barnetrinnet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for at du skal kunne tilegne deg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å bli en dyktig lærer i matematikk. 

Studiet er samlingsbasert med fire samlingsdager på høsten og fem på våren. Studiested er Høgskolen i Østfold, Halden. Deler av undervisningen vil foregå i en av Follokommunene. En vesentlig del av læringen i emnet er knyttet til erfaringsdeling og relasjonskompetanse. Tilstedeværelse i undervisningen er dermed viktig. 

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng. Det matematikkfaglige arbeidet vil være sentrert omkring barnetrinnets matematikk, spesielt geometri og måling. I tillegg skal studentene tilegne seg kunnskap innenfor statistikk, kombinatorikk og sannsynlighetsregning. 

Matematikk 1 for lærere 1.-7. trinn er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell for deg som er ansatt som lærer, som gir deg mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Du kan lese mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Studiet er et regionalt tilbud til Follokommunene og målgruppen er lærere fra Follokommunene som underviser i grunnskolen og som ønsker å undervise i matematikk på 1.-7. trinn.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i relevant undervisningsstilling i studietiden.

Sist oppdatert: 24.03.2017 08:09

Videre utdanning

Ønsker du ytterligere kompetanse i faget kan du søke opptak til studiet Matematikk 1: 1.-7. trinn Kompetanse for kvalitet emne Tall og algebra 1 (1.-7. trinn). Med 30 studiepoeng i Matematikk 1: 1.-7. trinn kan du søke videre på Matematikk 2: 1.-7. trinn.

Yrkesmuligheter

Yrkesmulighetene er gode, da skolen har behov for lærere som fyller kravene for å undervise i matematikk.

Studieinfo

Studiepoeng
15 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden + annet (se utdypende i tekst)
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
18. april
Ordinær søknadsfrist
15. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Antonella Maureen.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet