Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du ansatt i NAV og ønsker å studere på deltid - kan videreutdanningen Arbeidsinkludering og Supported Employment (15 studiepoeng) være noe for deg.


Supported Employment er en inkluderingsprosess/en metodisk tilnærming som bygger på prinsippene lønnet arbeid, ordinært arbeid og tidsubegrenset bistand, med utgangspunkt i empowerment og brukers eget ønske (EUSE 2010).

Studiet vil gi studentene kunnskaper og ferdigheter i anvendelse av Supported Employment som metodisk tilnærming for arbeidsinkludering av brukere med sammensatte bistandsbehov.

I nyere satsing i arbeids- og velferdsforvaltingen skal brukere med sammensatte bistandsbehov gis tettere, enklere og bedre individtilpasset tilbud i den arbeidsrettede oppfølgingen (Meld.St.33: NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet).

Gjennom studiet vil studentene få kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på hvordan individuelle utfordringer kan påvirke møtet med arbeidslivet.

Studiet vil sette fokus på hvordan arbeidsgivere er viktige samarbeidspartnere mot målet om økt arbeidsinkludering. Hvordan samarbeide for å skape gode relasjoner til arbeidsgivere, og andre velferdsaktører for å nå målet om ordinært lønnet arbeid.

Målgruppen for studiet er ansatte i NAV, og eventuelt personer i tilsvarende eller samarbeidene profesjons- og fagområder.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om tilsetting ved NAV Buskerud eller NAV Østfold.

Deltagere uten formell kompetanse, eller som ikke ønsker å avlegge eksamen, kan følge studiet som etterutdanning (ikke studiepoenggivende). Deltakere som gjennomfører etterutdanning får utstedt kursbevis under forutsetning av at arbeidskrav er gjennomført tilfredsstillende underveis.

Sist oppdatert: 16.05.2018 15:17

Yrkesmuligheter

Arbeidsinkludering er et politisk satsningsområde.

Arbeids- og velferdsforvaltningen retter seg nå mot å øke mulighetene for at flere brukere med sammensatte bistandsbehov kan få nye muligheter i arbeidslivet.

Supported Employment er en metodikk spesielt rettet mot arbeidsinkludering for disse brukerne, med et klart mål om å «komme raskt ut i arbeid».

Denne kompetansen kan være etterspurt både i NAV-kontorene i arbeidsmarkedsbedrifter og andre tiltaksbedrifter.

Studieinfo

Studiepoeng
15
Varighet
Deltid over to semestre.
Semesterstart
Avklares senere
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Marianne Pedersen

Marianne Pedersen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Marianne.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet