Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng)

Generelt om studiet

Hvorfor velge masterstudium i norsk i skolen?

Masterstudiet i norsk i skolen gir et solid faglig og didaktisk grunnlag for å arbeide som norsklærer i skolen. Studiet vil gi deg fordyping i temaet språklig mangfold i klasserommet.
Med masterstudiet og godkjent lærerutdanning får du yrkestittelen lektor.

Kontakt med arbeidslivet

Undervisningen på masterstudiet i norsk i skolen tar utgangspunkt i aktuell teori og forskning kombinert med feltarbeid i skolen. Masterstudentene utfordres gjennom hele studiet til å reflektere over og vurdere hvordan teoretisk kunnskap kan ha praktisk relevans for arbeid i klasserommet.

Dette lærer du på masterstudiet i norsk i skolen

Studiet består av fordypning i ulike emner innenfor norskfaget som blant annet sakprosa, skjønnlitteratur, multimodalitet, lesing, skriving og muntlige ferdigheter. Samtidig har studiet en hovedprofil mot språklig mangfold i klasserommet, og dermed står fagområdene literacy (tekstkompetanse), talemålsvariasjon og flerspråklighet sentralt.

Til sammen gjennomføres fem emner, inklusive vitenskapsteori og forskningsmetodikk. I tillegg skrives en masteroppgave med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling. Masteroppgaven utgjør 45 studiepoeng.

Arbeidsformene i studiet er varierte, fra forelesninger og seminarer til individuelle oppgaver, selvstudium og feltarbeid.

Organisering

Studiet tilbys både som deltidsstudium og som heltidsstudium. Undervisning gis på samlinger. For studenter som tar masterstudiet på deltid vil undervisningen foregå på èn samling hver fjerde uke. Samlingen går over to dager, med undervisning fra kl. 09.00 - 15.00.

Opptakskrav

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg en fordypning på minimum 80 studiepoeng i norsk/nordisk språk og litteratur, norskdidaktikk eller norsk som andrespråk.

eller

2) Bestått de første tre årene av fireårig grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg 60 studiepoeng i norsk/nordisk språk og litteratur, norskdidaktikk eller norsk som andrespråk.

Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra fordypningen i norsk/nordisk språk og litteratur, norskdidaktikk eller norsk som andrespråk.

Sist oppdatert: 18.12.2017 13:12

Videre utdanning

Studiet kan kvalifisere for doktorgradsstudier ved relevante ph.d.-programmer.

Yrkesmuligheter

Masterstudiet i norsk i skolen har en tydelig skolerettet profil. Studiet er særlig innrettet mot arbeid som norsklærer fra 1. til 10. trinn i grunnskolen, men studiet er også relevant for lærere som skal undervise i norsk i videregående skole. Studiet gir en solid tekstkompetanse som også kan være relevant for arbeid med språk, kommunikasjon og ulike typer tekst i andre sammenhenger.

Fagmiljø

https://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/for-ansatte/fagmiljo/fagmiljo_-masterstudium-i-norsk-i-skolen

Studieinfo

Studiepoeng
120
Varighet
Deltid, 4 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studieavgift
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Tlf
69215000 - Spør etter studieveileder for studiet.
E-post - Velg passende studiested/enhet

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet