Bachelorstudium i sykepleie, heltid

Generelt om studiet

Sykepleieryrket er sammensatt, varierende og krevende og stiller store krav til personlige egenskaper. Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold reflekterer dette og er en moderne utdanning med betydelig vekt på praktisk trening og stor involvering fra studentene. Du får trening i ferdighetene du trenger som sykepleier gjennom ulike øvelser og simulering i vårt topp moderne ferdighetssenter.

Temaer som står helt sentralt i studieprogrammet er sykepleievitenskap, medisin, samt natur- og samfunnsvitenskap

Som student ved bachelorutdanningen i sykepleie gjennomfører du praksisstudier ved ulike helseinstitusjoner i hele Østfold fylke. Du kan gjennomføre deler av studieprogrammet ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet. For mer informasjon om hvilke institusjoner vi samarbeider med se internasjonaliseringssiden til Avdeling for helse- og sosialfag.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 02.12.2016 09:58

Videre utdanning

Bestått Bachelorstudium i sykepleie kvalifiserer for opptak til flere ulike mastergradsutdanninger og videreutdanninger. Høsten 2017 starter Høgskolen i Østfold opp et eget masterprogram i sykepleie, «Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom".

Yrkesmuligheter

Det er stort behov for sykepleiere både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Yrket er utfordrende og i stadig endring i takt med samfunnets behov. Sykepleie er et internasjonalt yrke, og du kan arbeide i ulike deler av verden, blant annet for internasjonale hjelpeorganisasjoner, på cruiseskip eller oljeplattformer.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 050
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Elin Gunby Kristensen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Elin Gunby.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet