Bachelorstudium i sykepleie, heltid

Generelt om studiet

Som sykepleier må du like å jobbe med mennesker da du skal gi behandling og omsorg til mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Sykepleieren møter pasienter i både gledelige og triste situasjoner. I disse møtene skal du også kommunisere med pasientens pårørende og samarbeide godt med annet helsepersonell.

Sykepleieryrket er sammensatt og variert og det stilles derfor høye krav til kunnskaper og ferdigheter. Temaer i studieprogrammet er hentet fra sykepleievitenskap, medisin, natur- og samfunnsvitenskap og som student får du opplæring i akademisk skriving , og du lærer å lese vitenskapelig litteratur.

Studieprogrammet forbereder deg på det som venter ute i arbeidslivet. Dette gjør vi ved å benytte varierte pedagogiske metoder hvor vi veksler mellom teori og praksis. I vårt topp moderne Senter for simulering og innovasjon trener vi sammen på relevante situasjoner. Her bruker vi blant annet moderne dukker, rollespill, tekniske hjelpemidler, medisinsk-teknisk utstyr, og utstyr for kommunikasjon og veiledning.

Dine arbeidsoppgaver som sykepleier vil variere ut fra hvor du jobber. Uavhengig av fremtidig arbeidssted er det en fordel å være både ansvarsfull og selvstendig. Du må trives med å ha ansvar og ta ledelsen i kritiske situasjoner. 

Som student hos oss gjennomfører du praksisstudier ved ulike helseinstitusjoner i hele Østfold. Du kan også ta deler av studieprogrammet ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet. For mer informasjon om hvilke institusjoner vi samarbeider med se internasjonaliseringssiden til Avdeling for helse og velferd.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

VIKTIG! Endring i opptakskravet fra og med studieåret 2019–2020:
Som søker må du dokumentere et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer). Karakterkravet i matematikk vil ikke gjelde for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende. Informasjon om nytt karakterkrav knyttet til sykepleierutdanningen finner du på Regjeringen.no

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:32

Videre utdanning

Bestått Bachelorstudium i sykepleie kvalifiserer for opptak til flere ulike mastergradsutdanninger og videreutdanninger. Høsten 2017 starter Høgskolen i Østfold opp et eget masterprogram i sykepleie, «Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom".

Yrkesmuligheter

Det er stort behov for sykepleiere både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Yrket er utfordrende og i stadig endring i takt med samfunnets behov. Sykepleie er et internasjonalt yrke, og du kan arbeide i ulike deler av verden, blant annet for internasjonale hjelpeorganisasjoner, på cruiseskip eller oljeplattformer.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 050
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Elin Gunby Kristensen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Elin Gunby.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet