Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien

Generelt om studiet

Tar du deg selv i å lese innholdsfortegnelsen på matprodukter? Det er kjemikeren i deg. Kjemien omgir oss på alle kanter og kalles ofte ”den sentrale vitenskap”, fordi den kobler sammen mange ulike områder som for eksempel fysikk, biologi eller materialteknologi. Dette studieprogrammet gir deg ekspertise på stoffers egenskaper, sammensetning og reaksjoner, og som ferdigutdannet kjemiingeniør vil du ikke bare kunne lese kjemiske formler, men også anvende dem i praksis.

Y-veien er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med yrkesutdanning. Som student gjennom Y-veien begynner du med et sommerkurs i matematikk og fysikk som starter i juni. Sommerkurset går på full tid over 6 uker. Deretter begynner du bachelorstudiet, med ekstra undervisning i realfag og norsk første studieår.

Vi tilbyr et godt studiemiljø, med god kontakt mellom lærere og studenter. Mye av tiden vil du tilbringe med oppgaver og eksperimenter på laboratoriet. Den tette dialogen vi har med næringslivet i regionen sikrer at du får ta del i spennende og lærerike samarbeidsprosjekter i industrien.

Studieprogrammet gir deg kompetanse i realfag og kjemifag, og ut fra interesser og karriereønske kan du spesialisere deg underveis. Den avsluttende bacheloroppgaven gjøres i samarbeid med industri og næringsliv, og åpner for spennende jobber eller videre masterstudier.

Studentene presenterer sine bachelorprosjekter på stands under EXPO. Dette er en stor, årlig utstilling ved Avdeling for ingeniørfag som er åpen for publikum.

Opptakskrav

Relevant fag-/svennebrev fra Reform 94 eller Kunnskapsløftet,
For søkere med fag-/svennebrev uten lærlingetid er det i tillegg et krav om minimum 12 måneders relevant praksis.

Følgende fag-/svennebrev anses som relevante:

  • Kjemiprosessfaget
  • Laboratoriefaget

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli individuelt vurdert for opptak.

Sist oppdatert: 18.12.2015 13:25

Videre utdanning

Bestått bachelorgrad i ingeniørfag gir grunnlag for videre masterstudier i inn- og utland. Hvilke masterutdanninger du kan søke avhenger av valgt studieretning i bachelorstudiet.

Yrkesmuligheter

Med en bachelorgrad i kjemi er yrkesmulighetene mange. En fordypning i prosesskjemi, energi og materialer gir grunnlag for arbeid innen olje- og energi, næringsmiddel-, farmasøytisk- eller kjemisk industri. En fordypning i mikrobiologi og biokjemi gir deg en mer laboratorieorientert utdannelse, som kvalifiserer til arbeid innen analyse, kvalitetskontroll, utvikling og forskning. Du kan også jobbe med salg av kjemisk utstyr og analyseinstrumenter, undervisning og miljørelatert arbeid.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år + sommerkurs
Semesterstart
Ikke opptak høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 1010
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Beate Aksnes Horrigmo

Beate Aksnes Horrigmo

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Beate Aksnes.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet