Kunst og håndverk 2 (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du utdannet lærer og ønsker undervisningskompetanse i kunst og håndverk? Kunst og håndverk 2 bygger på Kunst og håndverk 1 og gir deg en innføring i arkitektur og arbeid med tre-dimensjonale uttrykk. Det utfyller Kunst og håndverk 1 med ytterligere kunnskap og faglig forståelse for kunst- og håndverksfagets læringsutbytte, innhold og arbeidsmåter i grunnskolen. Gjennom studiet utvikler du også dine egne ferdigheter i faget.

Ny kunst fra studenter

Ekskursjoner og undervisning er obligatorisk og inngår som del av pensum. Kunst og håndverk 2 bygger på rammeplan for grunnskoleutdanning for 5. – 10. trinn.

Undervisning

Undervisningen foregår på dagtid, to dager i uka.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg Kunst og håndverk 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Sist oppdatert: 19.12.2016 09:33

Videre utdanning

Studiet kan inngå i et forutgående studieløp mot en mastergrad i kunst og håndverk.

Yrkesmuligheter

Som en videreutdanning til en lærerutdanning, gir Kunst og håndverk 1 og Kunst og håndverk 2 deg kompetanse til å undervise i kunst og håndverk på 5.-10. trinn i grunnskolen. Ønsker du å undervise i faget  i videregående skole, bør du ha en bachelorgrad eller tilsvarende i kunst og håndverk. Studiet kan også åpne for arbeid med kultursaker i offentlig forvaltning, og undervisning i kulturskolene.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Ikke opptak høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 1972
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet