Naturfag 2 (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Universet føles så stort, og mennesket så lite, når vi en beksvart natt løfter blikket mot stjernehimmelens lysende lanterner av galakser og planeter. Hvordan henger alt sammen? Hva får blodet til å flyte gjennom årene våre, og hvordan opprettholdes mangfoldet i plante- og dyrelivet her på vår egen lille, blå planet?

Hvis disse spørsmålene fascinerer deg, skal du vite at skolen trenger engasjerte og kunnskapsrike lærere innen realfag, som kan inspirere og undervise den oppvoksende generasjon. Med kunnskap om kroppen, kjemiske sammensetninger og fysikkens lover i våre naturomgivelser, vil vi ha et bedre grunnlag for å ta beslutninger til det beste for vår egen helse og for vårt felles globale miljø.

Høgskolen i Østfold er kjent for sitt gode fag- og studiemiljø i naturfag, hvor du får tett oppfølging av dyktige faglærere. Deltidsstudiet Naturfag 2 utgjør andre del av årsstudiet i naturfag, og vil gi deg innføring i emner som fysiske fenomener, astronomi, teknologi, kjemiske stoffer og geofag. Studiet vil gi deg kunnskap om naturvitenskapelig tenkemåte og ulike metoder for undervisning og læring med en praktisk tilnærming, gjennom forsøk og eksperimenter.

Undervisning

Undervisningen foregår på dagtid, to dager i uka.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg Naturfag 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:32

Videre utdanning

Naturfag 2 bygger på Naturfag 1 og på rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Studiet kan tas som en videreutdanning til en lærerutdanning.

Yrkesmuligheter

Med Naturfag 1 og Naturfag 2 kan du undervise i naturfag på 5.-10. trinn i grunnskolen. Studiene er også relevant for undervisning i fellesfaget naturfag i videregående skole.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Ikke opptak høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet