Religion, livssyn og etikk 1 (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Livssyn og religioner har gjennom historien bidratt til å forme individer, fellesskap og samfunn, og det er i dag et stort mangfold av religioner og livssyn. Ofte kan menneskesyn, tradisjoner og perspektivet på verdier være svært forskjellige og skape spenninger og friksjoner. Derfor er denne kunnskapen viktigere enn noen gang.

Religion, livssyn og etikk 1 er første del av årsstudiet i Religion, livssyn og etikk og vil gi deg en dypere forståelse for det flerkulturelle Norge. Du vil lære om hvordan identiteter dannes og kan bygge forståelse mellom religionene. Du vil bli kjent med mange livssyn og de store verdensreligionene, og få innsikt i blant annet etikk og filosofi. I tillegg til å øke dine egne kunnskaper i religion, livssyn og etikk, vil du i studiet lære hvordan du underviser elever i grunnskolen. Religion, livssyn og etikk 1 bygger på Rammeplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10, og er aktuelt for lærere som ønsker undervisningskompetanse i faget i skolen. 

Undervisning

Undervisningen foregår på dagtid, to dager i uka.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:37

Videre utdanning

Ønsker du å undervise i RLE på ungdomstrinnet, anbefaler vi at du også tar Religion, livssyn og etikk 2

Yrkesmuligheter

Som videreutdanning til en lærerutdanning kan du med Religion, livssyn og etikk 1 undervise i RLE-faget i 5.-10. trinn i grunnskolen.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Ikke opptak høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 1966
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet