Religion, livssyn og etikk, årsstudium

Generelt om studiet

Livssyn og religioner har gjennom historien bidratt til å forme individer, fellesskap og samfunn, og det finnes i dag et mangfold av ulike religioner og livssyn. Ofte kan menneskesyn, tradisjoner og perspektivet på verdier være svært forskjellige, og skape spenninger og friksjoner. Derfor er denne kunnskapen viktigere enn noen gang.

Årsstudiet i religion, livssyn og etikk vil gi deg en dypere forståelse for det flerkulturelle Norge. Du vil lære om hvordan identiteter dannes, og hvordan dialog kan bygge forståelse mellom religionene. Du vil bli kjent med mange livssyn og de store verdensreligionene, og få innsikt i etikk, filosofi og livssynskritikk. I tillegg til å øke dine egne kunnskaper i RLE, vil du i studiet lære hvordan du underviser elever i skolen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:39

Videre utdanning

Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad eller som videreutdanning for lærere.
Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Vær oppmerksom på at det innføres nye opptakskrav til PPU fra og med høstsemesteret 2019.

Yrkesmuligheter

Som en del av eller som videreutdanning til en lærerutdanning gir dette studiet kompetanse til å undervise i RLE i 5.-10. trinn i grunnskolen.

Studiet er også relevant for undervisning i fellesfaget RLE i den videregående skole.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 626
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet