Matematikk, årsstudium

Generelt om studiet

Liker du matematikk? Ønsker du å legge til rette for at barn og unge også skal bli glade i matematikkfaget? Det er stort behov for matematikklærere i grunnskolen, så høres dette spennende ut, er årsstudiet i matematikk midt i blinken for deg!

Som student ved årsstudiet i matematikk får du ta del i høgskolens gode matematikkmiljø og du får tett oppfølging av dyktige faglærere. Du lærer å legge til rette for helhetlig matematikkundervisning i tråd med relevant forskning og gjeldende læreplan. I tillegg til å øke egen kompetanse i matematikk, vil du lære å analysere elevenes matematiske utvikling, være en god matematisk veileder og samtalepartner, kunne velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver, samt å kunne evaluere og velge materiell til bruk i undervisningen. Du vil lære å se på matematikk som en skapende prosess og kunne stimulere elevene til å bruke sine kreative evner.

I første del av studiet får du undervisning i tallære og regning med desimaltall, brøk og prosent, funksjonslære, algebra samt statistikk og sannsynlighetsregning. I andre del av studiet fordyper du deg i noen av disse temaene.

Årsstudium i matematikk bygger på rammeplan for grunnskoleutdanning for 5. – 10. trinn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og

spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller S1+S2) og
  • Matematikk R2, eller
  • Fysikk (1+2), eller
  • Kjemi (1+2), eller
  • Biologi (1+2), eller
  • Informasjonsteknologi (1+2), eller
  • Geofag (1+2) eller
  • Teknologi og forskningslære (1+2)
Sist oppdatert: 02.12.2016 09:54

Videre utdanning

Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot en Praktisk-pedagogisk utdanning.

Vær oppmerksom på at det innføres mastergrad som opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning fra og med høsten 2019. (Gjelder ikke praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.)

Yrkesmuligheter

Som videreutdanning til en lærerutdanning eller som et forutgående løp fram mot Praktisk-pedagogisk utdanning, kan du med årsstudiet i matematikk undervise i matematikk på 5.-10. trinn i grunnskolen.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 661
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet