Matematikk, årsstudium

Generelt om studiet

Det er stort behov for matematikklærere i grunnskolen. Ønsker du å inspirere barn og unge til å like matematikk, er årsstudiet i matematikk midt i blinken for deg.

Som student ved årsstudiet i matematikk får du tett oppfølging av faglærere. I tillegg til å øke egen kompetanse i matematikk, vil du lære å analysere elevenes matematiske utvikling, være en god matematisk veileder og samtalepartner, kunne velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver, samt å kunne evaluere og velge materiell til bruk i undervisningen. Du vil lære å se på matematikk som en skapende prosess og kunne stimulere elevene til å bruke sine kreative evner.

I første del av studiet får du undervisning i tallære og regning med desimaltall, brøk og prosent, funksjonslære, algebra samt statistikk og sannsynlighetsregning. I andre del av studiet fordyper du deg i noen av disse temaene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og

spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller S1+S2) og
  • Matematikk R2, eller
  • Fysikk (1+2), eller
  • Kjemi (1+2), eller
  • Biologi (1+2), eller
  • Informasjonsteknologi (1+2), eller
  • Geofag (1+2) eller
  • Teknologi og forskningslære (1+2)
Sist oppdatert: 12.12.2017 14:38

Videre utdanning

Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad eller som en videreutdanning for lærere.
Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Vær oppmerksom på at det innføres nye opptakskrav til PPU fra og med høstsemesteret 2019.

Yrkesmuligheter

Som videreutdanning til en lærerutdanning eller som et forutgående løp fram mot Praktisk-pedagogisk utdanning, kan du med årsstudiet i matematikk undervise i matematikk på 5.-10. trinn i grunnskolen.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 661
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
6. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet