Bachelorstudium i scenografi

Generelt om studiet

"Finally a place where students are treated as individually thinking grown-ups."
- Jo Strømgren, koreograf

Scenografi handler om møtepunkt mellom arkitektur og teater som tidsbasert kunstform. Scenografen skaper en fortelling med romlige midler, først og fremst visuelle, men også akustiske, haptiske og olfaktoriske som en sanselig opplevelse. Studiet omhandler scenekunst, utstillingsdesign og scenografi i offentlige rom. Som søker er du søkende og nysgjerrig på scenekunstens mangfoldige formspråk og arkitekturens romlige uttrykk, og åpen for nye inntrykk og ideer.

Akademi for scenekunst etablerte Norges første, treårige bachelorutdanning i scenografi. Studiet passer for deg som ønsker å utdanne deg til scenograf med kunnskap om utvikling av konsepter for ulike former for scenekunst hvor persepsjon av bilder, rom, lyd og kroppslighet er likestilte elementer. Utdanningen legger stor vekt på å øve opp dine evner til presis visuell kommunikasjon ved hjelp av tegninger, modeller og digitale medier. Gjennom komplekse, eksperimentelle scenekunstproduksjoner opparbeider du stor metodebevissthet i forhold til et mangfold av produksjonsprosesser. Du trenes til å kunne arbeide både kollektivt og selvstendig, og opparbeider et reflektert og analytisk forhold til scenekunstens forskjellige uttrykksformer.

Akademi for scenekunst

Akademi for scenekunst samarbeider med en rekke utdanningsinstitusjoner internasjonalt, og det er muligheter for utveksling innenfor dette nettverket. Gjennom studiet opparbeider studentene solide nettverk som kan åpne for arbeid etter endt utdanning.
Mer om Akademi for scenekunst.

Opptakskrav

Studieprogram ved Akademi for Scenekunst er fritatt fra krav om generell studiekompetanse. Det er utarbeidet egne retningslinjer for opptak. Vurderingskriterier for opptak beskrives her. Opptak skjer gjennom opptaksprøver. Søkerne innkalles til opptaksprøver etter en vurdering av besvarelsene og oppgavene som gis i opptaksskjemaet.

Den internasjonale profilen ved studiet gjør at det ikke er krav om norskkunnskaper for å bli tatt inn ved studiet, men det forventes at studentene lærer å forstå norsk i løpet av studiets første år.

Sist oppdatert: 18.12.2015 08:37

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer til opptak på masterstudiet i scenografi, som tilbys her ved Høgskolen i Østfold. Studiet danner også grunnlag for videreutdanningsprogram innen kunstfag og scenografi nasjonalt og internasjonalt.

Yrkesmuligheter

Studiet gjør deg attraktiv for jobber innenfor scenografifaget både i Norge og utlandet. Vi utdanner profesjonelle kunstnere som kan arbeide i alle relevante sammenhenger innenfor scenekunst og utstillingsområde, i teatret, prosjektbaserte oppsetninger, filmproduksjon og frie sceniske grupper i inn- og utland.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2019
Språk
Engelsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 2011
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Ann-Kristin Johansen-SSAF

Ann-Kristin Johansen-SSAF

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Ann-Kristin.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet