Bachelorstudium i skuespill

Generelt om studiet

"The Academy is a hotbed of new ideas and a haven for experimentation."
- Pavol Liška, Nature Theater of Oklahoma

 NTA somehow offers what I think of as an art school education to theatre students. They are encouraged and equipped to have both good technique and great ideas.
- Joshua Sofaer, UK based artist

Et internasjonalt banebrytende studieprogram for deg som ønsker å bidra til å skape morgendagens kunstuttrykk. Linjen for skuespill ved Akademi for scenekunst fokuserer på skuespilleren som selvstendig skapende kunstner. Det innebærer at du vil lære å arbeide i team med andre kunstnere i så kalte selvstendige produksjoner hvor du selv skaper forestillinger alene eller i gruppe. I tillegg lærer du hvordan du bidrar som skapende i samarbeid med regissører og koreografer hvor det ikke nødvendigvis er din egen idé som er styrende i utviklingen av en forestilling.

Gjennom hele utdanningen får du ukentlig teknikkundervisning i sang – og stemme, samt daglig morgentrening i fysiske disipliner som dans, yoga, pilates, kontakt improvisasjon m.m. Parallelt  får du workshops med internasjonalt anerkjente pedagoger og kunstnere som gir ulike tilnærminger til arbeid med tekst, improvisasjon, stemmearbeid, komposisjon, ensemblearbeid, tekstutvikling, dramaturgi, konseptutvikling og romforståelse. Laboratorier og foredrag som undersøker måter teateret kan gjøre nytte av metoder og tilnærminger fra for eksempel performancekunst, stedspesifikk kunst, dokumentarisk kunst, samtidsdans og digital kunst utfyller studiet. I løpet av studiet vil du ta del i tre regisserte forestillinger med anerkjente regissører og koreografer. I tillegg gjennomfører du tre selvstendige forestillinger hvor du lærer å arbeide i team med andre kunstnere, å ta initiativ og styre en kunstnerisk prosess fra idé til ferdig forestilling.

Akademi for scenekunst

Er det for deg?
Med spesiell vekt på egen kunstnerisk utvikling og tverrfaglige arbeidsmetoder, eksperimentelle workshops, planlegging og gjennomføring av produksjoner, vil du lære å utvikle konsepter for ulike former for scenekunst. Du vil arbeide i en gruppe med studenter fra ulike kulturer og tradisjoner som utfordrer perspektiver på hva teater og scenekunst er i møte med et publikum. Skuespillutdanningen fokuserer på at ferdigheter av kropp og stemme står i forhold til den enkeltes kunstnerisk utvikling og interesser. 

Mer om Akademi for scenekunst.

Opptakskrav

Studieprogram ved Akademi for Scenekunst er fritatt fra krav om generell studiekompetanse. Det er utarbeidet egne retningslinjer for opptak. Vurderingskriterier for opptak beskrives her. Opptak skjer gjennom opptaksprøver. Alle søkere blir innkalt til opptaksprøve.

Den internasjonale profilen ved studiet gjør at det ikke er krav om norskkunnskaper for å bli tatt inn ved studiet, men det forventes at studentene lærer å forstå norsk i løpet av studiets første år.

Sist oppdatert: 18.12.2015 08:38

Videre utdanning

Studenter med bachelorgrad i skuespill kan søke seg videre til både nasjonale og internasjonale videreutdanningsprogram på høyere nivå innen kunst og scenekunst.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer for en karriere innenfor skuespilleryrket både nasjonalt og internasjonalt. Studenter utdannet ved Akademi for scenekunst jobber som skuespillere, scenekunstnere, dramaturger, og regissører i frie grupper i både inn og utland. Tidligere studenter jobber som skuespillere ved de fleste norske institusjonsteatre som Nordland Teater, Hålogaland Teater, Nationaltheatret og Trøndelag Teater. Les mer om hvor eller hva våre tidligere studenter jobber med.

Utdanningen gir automatisk medlemskap i Norsk Skuespillerforbund.

Akademi for scenekunst samarbeider med en rekke utdanningsinstitusjoner internasjonalt og det er muligheter for utveksling innenfor dette nettverket. Gjennom studiet opparbeider studentene solide nasjonale og internasjonale nettverk, som åpner muligheter for arbeid etter endt utdanning.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2019
Språk
Engelsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 2012
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Ann-Kristin Johansen-SSAF

Ann-Kristin Johansen-SSAF

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Ann-Kristin.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet