Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Generelt om studiet

Som dataingeniør er du med på å utvikle systemene som skal prege framtidens industri og næringsliv. En ingeniør er lært opp til å se faget sitt i sammenheng med samfunnet rundt seg og forstå kompliserte strukturer. Med denne utdanningen kan du bidra på alle felt innenfor data- og IT-sektoren.

De første to årene vil du lære grunnleggende datafag som programmering, datateknikk, databaser, operativsystemer og datakommunikasjon. Realfag og samfunnsfag er også viktige i en ingeniørutdanning og undervises også de første to årene. I tredje studieår vil du lære om bruk av IT i industri og virksomheter. Det er fokus på digitalisering, robotisering samt selvstyrende og smarte IT-løsninger som kan effektivisere oppgaver i industri og næringsliv. Det er praktisk vinkling på de fleste fag, og du vil jobbe med problemstillinger som er hentet fra industri, næringsliv og offentlig forvaltning. Særlig gjelder dette den avsluttende bacheloroppgaven i sjette semester.

Har du generell studiekompetanse, men mangler særkravene i realfag? Les mer om Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS her og Realfagskurs her

Har du relevant fagbrev, men ikke generell studiekompetanse? Les mer om Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger, eller
  • nyere, godkjent teknisk fagskoleutdanning med dokumenterte kunnskaper i matematikk og fysikk tilsvarende matematikk (R1+R2) og fysikk (FYS1)
Sist oppdatert: 12.12.2017 14:33

Videre utdanning

Etter bestått studium er du kvalifisert for opptak til vårt studium Master in Applied Computer Science. Du vil også være kvalifisert til å søke andre masterstudier ved universiteter og høgskoler i inn- og utland.

Yrkesmuligheter

Det er stort behov for personer med gode IT-kunnskaper i alle deler av samfunnet. Kandidater med Bachelorgrad i ingeniørfag - data er etterspurte til stillinger som dataingeniør, programmerer, systemutvikler, IT-konsulent, prosjektleder, driftsansvarlig eller til utvikling av smarte IT-løsninger innen industri-, energi-, helse- og miljøsektoren.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 004
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
6. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet