Matematikk 1 (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du utdannet lærer uten matematikk i fagkretsen, bør du absolutt vurdere å videreutdanne deg innenfor matematikk. Matematikk er både et av basisfagene i grunnskolen, samtidig som det er stort behov for lærere med tilstrekkelig kompetanse i matematikk.

Matematikk 1 er første del av årsstudiet i matematikk. Gjennom studiet lærer du å legge til rette for en helhetlig matematikkundervisning. I tillegg til å øke egen kompetanse i matematikk, vil du lære å analysere elevenes matematiske utvikling, være en god matematisk veileder og samtalepartner, kunne velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver, samt å kunne evaluere og velge materiell til bruk i undervisningen. Temaene i studiet er tallære og regning med desimaltall, brøk og prosent, funksjonslære, algebra og statistikk og sannsynlighetsregning.

Undervisning

Undervisningen foregår på dagtid, to dager i uka.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Sist oppdatert: 18.12.2017 13:10

Videre utdanning

Matematikk 1 gir sammen med Matematikk 2 undervisningskompetanse til undervisning på ungdomstrinnet.

Yrkesmuligheter

Som videreutdanning til en lærerutdanning gir Matematikk 1 deg kompetanse til å undervise i matematikk ved 5.-7. trinn i grunnskolen.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 1977
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet