Matematikk 2 (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du utdannet lærer uten matematikk i fagkretsen din, bør du absolutt vurdere å videreutdanne deg i faget. Matematikk er et av basisfagene i grunnskolen, samtidig som det er stort behov for lærere med tilstrekkelig kompetanse i faget. 

Matematikk 2 bygger på Matematikk 1. Som student i matematikk får du ta del i høgskolens gode matematikkmiljø og du får tett oppfølging av dyktige faglærere. I studiet fordyper du deg i noen av temaene fra Matematikk 1: tallære og regning med desimaltall, brøk og prosent, funksjonslære, algebra og statistikk og sannsynlighetsregning. Sammen med Matematikk 1 gir studiet deg å kunnskaper i hvordan du skal legge til rette for en helhetlig matematikkundervisning. Matematikk 2 bygger på rammeplan for grunnskoleutdanning for 5. – 10. trinn.

Undervisning

Undervisningen foregår på dagtid, to dager i uka.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg Matematikk 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Sist oppdatert: 19.12.2016 09:33

Videre utdanning

Studiet gir sammen med Matematikk 1 undervisningskompetanse i matematikk på 5.-10. trinn i grunnskolen.

Yrkesmuligheter

Som videreutdanning til en lærerutdanning gir Matematikk 2 sammen med Matematikk 1 undervisningskompetanse i matematikk på 5.-10. trinn i grunnskolen.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 1974
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet