Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng)

Generelt om studiet

Har du et hjerte som banker for barn og unge som har det vanskelig?

Mange barn og unge blir utsatt for psykososiale belastninger i hjem, barnehage, skole og nærmiljø. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, gir inngående kunnskap om psykososiale vansker, psykiske problemer og lidelser hos barn, ungdom og unge voksne.

Dette studiet øker din kompetanse slik at du bedre kan sette inn tiltak som fremmer barn og ungdoms evner til å mestre livskriser og psykososiale belastinger. Studiet er tverrfaglig og tverretatlig hvilket er med på å gi bred kompetanse og utvikle evne til kommunikasjon og.

Utdanningen inngår som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse og er et oppdragsstudium med Helsedirektoratet som oppdragsgiver. Den er både tverrfaglig og tverretatlig og henvender seg til alle som har en grunnutdanning innenfor relevante fagområder og er i direkte arbeid med barn og unge.

Vi gjør oppmerksom på at igangsetting av studiet forutsetter finansiering fra Helsedirektoratet.

Forventet oppstart er september, med fire samlinger hvert semester, hver på tre dager. 

Politiattest
I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2007, kap.6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle studenter i studiet Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge levere politiattest. Søkere med merknad på politiattesten som er relevant for opptak til studiet skal levere politiattesten innen 3 uker etter tilbud om studieplass er gitt. Søkere som ikke har merknad på politiattesten skal levere politiattest senest innen studiestart. Dersom søkeren får tilsagn om studieplass mindre enn fjorten dager før studiestart skal politiattest fremlegges senest tre uker etter tilbud om studieplass er gitt. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng innenfor relevant fagområder, og minst to års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

Det er et krav om relevant arbeidstilknytning i minimum 50 % stilling i studietiden. Stillingen må være knyttet til barne- og ungdomsarbeid.

Sist oppdatert: 31.03.2017 15:05

Yrkesmuligheter

Det er et stort behov for personer med kompetanse i tverrfaglig samarbeid og psykososialt arbeid i skolesektoren, helse- og sosialtjenester, barnevernet, politiet og andre institusjoner som jobber med psykososiale problemstillinger.

Studieinfo

Studiepoeng
60 studiepoeng
Varighet
Deltid, 2 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. april
Ordinær søknadsfrist
15. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Marianne Pedersen

Marianne Pedersen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Marianne.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her