Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur

Generelt om studiet

Kanskje er du usikker på hva du ønsker å jobbe med, men har bestemt deg for å ta høyere utdanning? En generalist er det motsatte av en spesialist og uttrykket beskriver en person med utdanning og kunnskaper som kan brukes på flere fagfelt. Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur er et studium som gir deg bred kompetanse, og som du i stor grad kan sette sammen slik du selv ønsker.

Studiet er bygd opp rundt en fordypningsenhet på 90 studiepoeng, et breddefag på 60 studiepoeng og valgfrie emner på 30 studiepoeng, fortrinnsvis i form av et studiesemester ved en av våre utenlandske partnerinstitusjoner.

Du kan sette sammen fagkretsen i denne bachelorgraden ut fra disse årsstudiene: Tysk (nettbasert), fransk (nettbasert), spansk (nettbasert), engelsk og statsvitenskap. Informasjon om de ulike fagenes studieinnhold får du under omtalen av de aktuelle årsstudiene.

Dersom du velger årsstudiene i spansk, tysk og fransk kan studiet i sin helhet gjennomføres nettbasert.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 02.12.2016 09:33

Videre utdanning

Gjennom valg av fordypning (90 studiepoeng) i språk eller statsvitenskap får bachelorstudiet en egen profil. 90 studiepoeng i engelsk, fransk eller tysk gir muligheter for masterstudier i språk og sammen med godkjent lærerutdanning en karriere som språklærer på ulike nivåer i skoleverket.
90 studiepoeng i statsvitenskap gir adgang til flere masterstudier i samfunnvitenskap og en yrkeskarriere f.eks. innenfor offentlig forvaltning.

Yrkesmuligheter

Kombinasjonen av statsvitenskap og fremmedspråk åpner både for internasjonal virksomhet, offentlig forvaltning og en karriere innenfor skoleverket. Studiet skal gi deg kompetanse til å løse oppgaver som krever samfunns-, språk- og kulturkunnskaper. 

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 474
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Siv Skaarer

Siv Skaarer

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Siv.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet