Fransk, årsstudium

Generelt om studiet

Er du glad i fransk språk og kultur, og har du grunnleggende franskkunnskaper fra før? Vårt nettbaserte årsstudium i fransk vil gi deg en særegen internasjonal profil som kan åpne døren til mange spennende arbeidsmuligheter, eller videre studier på bachelor- og masternivå.

Årsstudiet i fransk er nettbasert, og gjennomføres på heltid over ett år, men kan også tas på deltid over to år. Som nettstudent får du tilgang til vår læringsplattform hvor du kan jobbe med oppgaver, delta på nettforelesninger og diskutere faglige temaer med studenter og lærere i et eget forum.

Undervisning

Gjennom rollespill og presentasjoner får du praktisert fransk i plenum, og du vil hele veien få tett oppfølging og veiledning fra lærere. Studiet er arbeidskrevende og du må som deltidsstudent påregne inntil 20 timers arbeid per uke, og inntil 40 timer som heltidsstudent. Ønsker du virkelig å ta steget fullt ut, har du anledning til å ta et 4-ukers studieopphold ved et språksenter i Frankrike.

Forkunnskaper

All muntlig undervisning skjer på fransk og foregår i et virtuelt klasserom 2-3 kvelder i uken, hvor du kan høre og kommunisere med dine medstudenter og lærere. Det anbefales franskkunnskaper tilsvarende fransk nivå II fra videregående skole.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:37

Videre utdanning

Fullført Fransk årsstudium kvalifiserer for opptak til Fransk påbyggingsstudium, 30 studiepoeng ved Høgskolen i Østfold.

Studiet kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur som tilbys ved Høgskolen i Østfold. Sammen med godkjent lærerutdanning eller som del av bachelorgrad med 90 studiepoeng i fransk, danner studiet også grunnlag for å søke opptak til masterstudiet Fremmedspråk i skolen ved Høgskolen i Østfold.

Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Vær oppmerksom på at det innføres nye opptakskrav til PPU fra og med høstsemesteret 2019.

Yrkesmuligheter

Sammen med godkjent lærerutdanning gir årsstudiet deg kompetanse til å undervise fransk i skolen. Du vil også stå sterkere som kandidat til internasjonale stillinger i næringslivet og offentlig forvaltning.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år. Mulighet for deltid over 2 år (evt. deltid avtales etter opptak).
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Fransk
Studiested
Nettbasert
Studiekode
224 610
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
6. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Kjersti O'Callaghan

Kjersti O'Callaghan

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Kjersti.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet