Tilrettelegging og permisjon

HiØ tilbyr veiledning til studenter som har behov for tilrettelegging i studiene. Ta kontakt med tilretteleggingsgruppa dersom du har en form for funksjonsnedsettelse, dysleksi, kronisk eller psykisk sykdom - eller andre utfordringer som påvirker studiehverdagen din. Vi anbefaler at du tar kontakt tidlig, gjerne før studiestart!

For studenter i Halden: Send en epost til tilrettelegging-halden@hiof.no – så tar vi kontakt med deg.

For studenter i Fredrikstad: Send en epost til tilrettelegging-fred@hiof.no – så tar vi kontakt med deg.

Hvis utfordringer gjør at du har ulemper under eksamen, kan du søke om tilrettelagt eksamen.

Søknadsskjema for tilrettelegging under eksamen. 

Du kan også kontakte Eksamensadministrasjonen direkte på eksamen-halden@hiof.no hvis du skal studere i Halden, og på eksamen-fred@hiof.no hvis du skal studere i Fredrikstad.

ADHD / ASF (autismespekterforstyrrelse)

Studenter med ADHD eller ASF kan ha utfordringer med konsentrasjon og det å holde fokus over tid. Det kan også være utfordrende å skaffe seg oversikt og komme i gang med oppgaver, og noen har også utfordringer med det å avgrense, gjennomføre og avslutte oppgaver. Dersom du har en form for ADHD eller en autismespekterforstyrrelse finnes det flere tilbud som kan gjøre studiesituasjonen lettere for deg.

Her er et utvalg eksempler på tilrettelegging:

 • Samtale med en person fra tilretteleggingsgruppa
 • Pensum på lyd
 • Tilrettelagt lesesalsplass
  • Ønsker du å søke om en skjermet lesesalsplass? Ta kontakt med tilretteleggingsgruppa.
 • Utsettelser og ekstra tid
  • Har du behov for utvidet frist på arbeidskrav? Ta kontakt med faglærer før fristen. Utvidet frist må vanligvis begrunnes, men det er ikke nødvendig med legeerklæring.
 • Informere fagmiljøet ditt?
  • Ønsker du at avdelingen du studerer ved skal kjenne til din situasjonen? Ta i så fall kontakt med din studiekonsulent eller tilretteleggingsgruppa i god tid før studiestart, så avtaler vi et møte med fagansvarlige ved ditt studium.
 • Mentorordning via NAV
  • Dette er et tiltak for studenter som har utdanningsstøtte via NAV. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor
 • Tilrettelagt eksamen
  • Du kan søke om følgende tilrettelegging:
   • Utvidet tid (inntil én time)
   • PC
   • Eksamen i mindre rom
   • Eksamensadministrasjonens nettside finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Dysleksi

Vanlige utfordringer: rettskriving, orddeling, setningskonstruksjon, tegnsetting, begrensninger i ordforråd og liten variasjon i språket.

Her er noen eksempler på tilrettelegging:

 • Samtale med en person fra tilretteleggingsgruppa
 •   Utredning for dysleksi
  • Ta kontakt med SiØ Råd og helse hvis du tror du har dysleksi eller trenger ny utredning
 • Pensum på lyd
 • Lydopptak av undervisning
  • Dersom du får tillatelse fra foreleser, kan det være mulig å ta lydopptak av forelesning.
 • Skrivestøtteprogram
  • Lingdys er et lese- og skrivestøtteverktøy på norsk og engelsk.
   • Les mer om programmet her.
   • HiØ har lisens for disse programmene til bruk på eksamen, søk her.
   • Hvis du skal benytte programmene hjemme på din egen PC, søk her: Skrivestøtteprogram NAV hjelpemiddelsentral
    NAV artikkelnummer: Lingdys Norsk: 240325, Lingdys Engelsk: 240327
 • Utsettelser og ekstra tid
  • Har du behov for utvidet frist på arbeidskrav? Ta kontakt med faglærer før fristen. Utvidet frist må vanligvis begrunnes, men det er ikke nødvendig med legeerklæring.
 • Informere fagmiljøet ditt?
  • Ønsker du at avdelingen du studerer ved skal kjenne til din situasjonen? Ta i så fall kontakt med din studiekonsulent eller tilretteleggingsgruppa i god tid før studiestart, så avtaler vi et møte med fagansvarlige ved ditt studium.
 • Tilrettelagt eksamen
  • Du kan søke om følgende tilrettelegging:
   • Utvidet tid
   • PC med bruk av lese- og skrivestøtteprogram
   • Opplesing av eksamenstekst
   • Eksamensadministrasjonens nettside finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Psykososiale utfordringer

Hvis du har psykososiale utfordringer finnes det flere tilbud som kan lette studiesituasjonen for deg. Du kan ta kontakt med SiØ Råd og helse som har et bredt tilbud for studenter som sliter med små og store utfordringer.

Her er noen eksempler på tilrettelegging:

 • Samtale med en person fra tilretteleggingsgruppa
 • Pensum på lyd
 • Utsettelser og ekstra tid
  • Har du behov for utvidet frist på arbeidskrav? Ta kontakt med faglærer før fristen. Utvidet frist må vanligvis begrunnes, men det er ikke nødvendig med legeerklæring.
 • Mentorordning via NAV
  • Dette er et tiltak for studenter som har utdanningsstøtte via NAV. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor
 • Informere fagmiljøet ditt?
  • Ønsker du at avdelingen du studerer ved skal kjenne til din situasjonen? Ta i så fall kontakt med din studiekonsulent eller tilretteleggingsgruppa i god tid før studiestart, så avtaler vi et møte med fagansvarlige ved ditt studium.
 • Tilrettelagt eksamen
  • Du kan søke om følgende tilrettelegging:
   • Utvidet tid
   • Eksamen i mindre rom
   • Tilgang til hvilerom
   • Eksamen et annet sted
   • Eksamensadministrasjonens nettside finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Nedsatt bevegelse

Dersom du har nedsatt bevegelse finnes det flere tilbud som kan lette studiesituasjonen for deg. Har du behov for at vi tilpasser arealene eller timeplanen, er det viktig at du gi oss beskjed om det så tidlig som mulig før studiestart.

Her ser du et utvalg eksempler på tilrettelegging:

 • Samtale med en person fra tilretteleggingsgruppa
 • Pensum på lyd
 • Lydopptak av undervisning
  • Dersom du får tillatelse fra foreleser, kan det være mulig å ta lydopptak av forelesning.
 • Tilrettelagt lesesalsplass
  • Ønsker du å søke om en skjermet lesesalsplass? Ta kontakt med tilretteleggingsgruppa.
 • Utsettelser og ekstra tid
  • Har du behov for utvidet frist på arbeidskrav? Ta kontakt med faglærer før fristen. Utvidet frist må vanligvis begrunnes, men det er ikke nødvendig med legeerklæring.
 • Mentorordning via NAV
  • Dette er et tiltak for studenter som har utdanningsstøtte via NAV. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor
 • Informere fagmiljøet ditt?
  • Ønsker du at avdelingen du studerer ved skal kjenne til din situasjonen? Ta i så fall kontakt med din studiekonsulent eller tilretteleggingsgruppa i god tid før studiestart, så avtaler vi et møte med fagansvarlige ved ditt studium.
 • Transport og parkering
  • Det finnes HC-plasser like ved hovedinngangen som du kan benytte hvis du har blått P-kort utstedt av kommunen.
 • Tilgjengelighet i bygninger
  • Ta kontakt med tilretteleggingsgruppa hvis du ønsker en omvisning i bygget.
 • Tilrettelagt eksamen
  • Du kan søke om følgende tilrettelegging:
   • Utvidet tid
   • PC
   • Hev/senk bord
   • Spesiell stol
   • Skrive- og sekretærhjelp
   • Eksamensadministrasjonens nettside finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Svaksynt eller blind

Hvis du er svaksynt eller blind, finnes det flere tilbud som kan lette studiesituasjonen for deg.

Her ser du et utvalg eksempler på tilrettelegging:  

 • Samtale med en person fra tilretteleggingsgruppa
 • Pensum på lyd
 • Utsettelser og ekstra tid
  • Har du behov for utvidet frist på arbeidskrav? Ta kontakt med faglærer før fristen. Utvidet frist må vanligvis begrunnes, men det er ikke nødvendig med legeerklæring.
 • Lydopptak av undervisning
  • Dersom du får tillatelse fra foreleser, kan det være mulig å ta lydopptak av forelesning.
 • Tilrettelagt lesesalsplass
  • Ønsker du å søke om en skjermet lesesalsplass? Ta kontakt med tilretteleggingsgruppa.
 • Mentorordning via NAV
  • Dette er et tiltak for studenter som har utdanningsstøtte via NAV. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor
 • Tekniske hjelpemidler i studiet
  • Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentralen i ditt hjemfylke eller fyll ut skjemaet Hjelp til vurdering og utprøving for å komme i kontakt med en fagperson på området.
 • Informere fagmiljøet ditt?
  • Ønsker du at avdelingen du studerer ved skal kjenne til din situasjonen? Ta i så fall kontakt med din studiekonsulent eller tilretteleggingsgruppa i god tid før studiestart, så avtaler vi et møte med fagansvarlige ved ditt studium.
 • Tilrettelagt eksamen
  • Du kan søke om følgende tilrettelegging:
   • Eksamen i mindre rom/enerom
   • Alternativ eksamensform
   • PC med nødvendig programvare for synshemmede
   • Ekstra tid
   • Eksamensadministrasjonens nettside finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Nedsatt hørsel eller døv

Hvis du har nedsatt hørsel eller er døv, finnes det flere tilbud som kan lette studiesituasjonen for deg.

Her ser du et utvalg eksempler på tilrettelegging:

 • Samtale med en person fra tilretteleggingsgruppa
 • Tilrettelagt lesesalsplass
  • Ønsker du å søke om en skjermet lesesalsplass? Ta kontakt med tilretteleggingsgruppa.
 • Mentorordning via NAV
  • Dette er et tiltak for studenter som har utdanningsstøtte via NAV. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor
 • Informere fagmiljøet ditt?
  • Ønsker du at avdelingen du studerer ved skal kjenne til din situasjonen? Ta i så fall kontakt med din studiekonsulent eller tilretteleggingsgruppa i god tid før studiestart, så avtaler vi et møte med fagansvarlige ved ditt studium.
 • Tilrettelagt eksamen
  • Du kan søke om følgende tilrettelegging:
   • Eksamen i mindre rom/enerom
   • Alternativ eksamen
   • Tegnspråktolk (i begynnelsen, når faglærer går runden)
   • Utvidet tid
   • Eksamensadministrasjonens nettside finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Permisjon fra studiene og forlenget studierett

Som student kan du oppleve at det skjer noe utforutsett i studietiden. En mulig tilrettelegging er å søke om forlenget studierett, noe som betyr at du kan bruke noe lenger tid på studiegjennomføringen. Vær oppmerksom på at det er studier hvor det ikke kan legges tilrette for forlenget studierett. Dette gjelder studier der det er krav til en bestemt utvikling i studiet (progresjonskrav). Dette gjelder spesielt studier innen helse- og velferd og lærerutdanninger.

For mer utdypende og presis informasjon, sjekk regelverket og kontakt eventuelt studieadministrasjonen.

Permisjon og gjenopptak
Permisjon (§2-7)
Dersom du opplever alvorlig sykdom, sykdom i familien eller andre tungtveiende forhold, kan du søke om permisjon. Søknaden må dokumenteres av sakkyndig 3. part (for eksempel lege).
Søknad med dokumentasjon sendes: Høgskolen i Østfold, Pb 700, 1757 Halden.
 
Forlenget studierett (studierett §2-1)
Dersom du i løpet av studietiden opplever at totalbelastningen ikke er overkommelig, kan du søke om at utdanningsplanen din endres slik at studiet strekkes over noe lenger tid. Du kan bruke inntil to år ekstra på å oppnå en grad. Du må semesterregistrere deg (betale semesteravgift og registrere deg i Studentweb) hvert semester selv om du ikke følger undervisning i en periode.

Søknad om endring i utdanningsplanen sendes for studier som finnes i Halden til studier-halden@hiof.no og for studier som finnes i Fredrikstad til studier-fred@hiof.no

Forskjellen på forlenget studierett og en permisjon:
Ved en permisjon bruker du ikke opp noen av de to «ekstraårene» du kan bruke for å fullføre en grad. Permisjonstiden kommer altså i tillegg til denne bufferen på to år.
Ved forlenget studierett må du betale semesteravgift, det trenger du ikke i en permisjonsperiode hvor du ikke tar eksamen.
 
Gjenopptak etter avbrutt studium (studierett §3)
Dersom du ønsker å begynne å studere igjen etter å ha avbrutt studiet (enten ved å aktivt avslutte eller manglende semesterregistrering), må du søke opptak på nytt innen gjeldende søknadsfrist. Tidligere beståtte emner vil etter opptak innpasses dersom det ikke har vært store faglige endringer.

Merk at du selv er ansvarlig for å opprettholde studieretten ved semesterregistrering hvert semester (frister: 1. september i høstsemester og 15. januar i vårsemester).

 

Lånekassen

Hvis du blir syk under studiet
Hvis du selv er syk i mer enn 2 uker, kan du få stipend og lån som du har fått utbetalt i perioden du var syk, omgjort til sykestipend. Dette kan også gjelde hvis du har et barn under 12 år som blir sykt.

Hvis du har nedsatt funksjonsevne
Noen studenter med nedsatt funksjonsevne må bruke så mye tid og krefter på å studere, at de ikke kan jobbe ved siden av studiene. Da kan du har rett på:

Behovet må bekreftes av lege eller spesialist.

Tilretteleggingsgruppa - kontaktinformasjon

Halden;

Fredrikstad;

SiØ råd og helse;

Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging

Vil du vite mer kan du lese om det i HiØs Handlingsplan for universell  utforming og tilrettelegging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 4. juni 2018 12:46 - Sist endret 1. okt. 2019 15:46