Reservasjon av grupperom og ferdighetssenter

Fredrikstad

Grupperom kan bookes alle dager fra 08.00 - 21.00. 
Senger i ferdighetssenteret kan bookes fra 16.00 - 22.00 på ukedager og fra
08.00 - 22.00 i helger.   

Halden

Grupperom kan bookes alle dager fra 08.00 - 21.00

Retningslinjer for studenter:

  • Det er mulig å booke 4 timer per dag og 30 dager frem i tid. Det er en grense på 25 timer totalt innenfor en periode på 30 dager.
  • Dersom du likevel ikke skulle trenge rommet, er det viktig at du sletter din reservesjon snarest mulig slik at andre kan benytte rommet.
  • Har du ikke ankommet rommet 15 minutter etter at reservasjonstiden er påbegynt, vil andre ha mulighet til å overta rommet i hele reservasonsperioden.
    • Unntak: Er rommet reservert av en faglærer, må faglærer kontaktes før rommet overtas. Rommet kan være tiltenkt undervisning og faglærer kan være forsinket.
  • Det er ikke noe forbud mot å reservere et rom alene, men bruk gjerne fornuft. Skal du sitte alene, finnes det også plasser rundt om på bygget, også i egne lesesaler.
  • Det er også viktig å være tidlig ute. Reserverer du samme dag, er det store sjanser for at alle rom er opptatt. Statistikk viser at det er veldig mange rom/tider ledig en uke frem i tid.

Reserver grupperom/ferdighetssenter

Brukerveiledning

Kommer du ikke inn med Feide-brukeren din eller har spørsmål, ta kontakt med timeplanlegger:  Halden eller  Fredrikstad