Reservasjon av grupperom og ferdighetssenter

På grunn av koronarestriksjoner, kan det kun være en person per grupperom. Dette skyldes at rommet er lite og det har for lite sirkulasjon av luft i forhold til smitte.

Fredrikstad

Grupperom kan bookes alle dager fra 08.00 - 21.00. 
Senger i ferdighetssenteret kan bookes fra 16.00 - 22.00 på ukedager. Under korona pandemien kan det ikke reserveres grupperom i helger eller helligdager.

Halden

Grupperom kan bookes alle dager fra 08.00 - 21.00

Retningslinjer for studenter:

  • Det er mulig å booke 4 timer per dag og 30 dager frem i tid. Det er en grense på 25 timer totalt innenfor en periode på 30 dager.
  • Dersom du likevel ikke skulle trenge rommet, er det viktig at du sletter din reservesjon snarest mulig slik at andre kan benytte rommet.
  • Har du ikke ankommet rommet 15 minutter etter at reservasjonstiden er påbegynt, vil andre ha mulighet til å overta rommet i hele reservasonsperioden.
    • Unntak: Er rommet reservert av en faglærer, må faglærer kontaktes før rommet overtas. Rommet kan være tiltenkt undervisning og faglærer kan være forsinket.
  • Det er ikke noe forbud mot å reservere et rom alene, men bruk gjerne fornuft. Skal du sitte alene, finnes det også plasser rundt om på bygget, også i egne lesesaler.
  • Det er også viktig å være tidlig ute. Reserverer du samme dag, er det store sjanser for at alle rom er opptatt. Statistikk viser at det er veldig mange rom/tider ledig en uke frem i tid.

Reserver grupperom

Brukerveiledning

Kommer du ikke inn med Feide-brukeren din eller har spørsmål, ta kontakt med timeplanlegger:  Halden eller  Fredrikstad