Timeplaner - Avdeling for helse og velferd

Studieprogram

Kull 2019 (oppstart 19H)

Kull 2018 (oppstart 18H) Kull 2017 (oppstart 17H) deltid
Bachelorstudium i barnevern Timeplan Timeplan Timeplan  
Bachelorstudium i sykepleie, klasse A Timeplan Timeplan Timeplan  
Bachelorstudium i sykepleie, klasse B Timeplan Timeplan Timeplan  
Bachelorstudium i sykepleie, klasse C Timeplan Timeplan Timeplan  
Bachelorstudium i sykepleie, klasse D Timeplan Timeplan Timeplan  
Bachelorstudium i sosialt arbeid Timeplan Timeplan Timeplan  
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Timeplan Timeplan Timeplan  
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Timeplan Timeplan Timeplan 4.år Vernepleie, deltid
Master i avansert sykepleie   Timeplan Timeplan  
Master i samordning av helse- og velferdstjenester Timeplan Timeplan Timeplan Timeplan
Master i psykososialt arbeid Timeplan Timeplan Timeplan  
Akuttsykepleie Timeplan    
Anestesisykepleie Timeplan    
Intensivsykepleie Timeplan    
Operasjonssykepleie Timeplan    
Tiltak mot seksulle overgrep mot barn Timeplan    
Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi-organisering Timeplan    
Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne Timeplan    
Arbeidsinkludering og Supported Employment Timeplan    
Helserett og saksbehandling Timeplan    
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge Timeplan Timeplan    
Paramedic   Timeplan    
Vold i nære relasjoner Timeplan      
Publisert 11. des. 2018 10:31 - Sist endret 26. juni 2019 14:41