Timeplaner - Avdeling for lærerutdanning

Studieprogram 1. kull (oppstart 18H) 2. kull (oppstart 17H) 3. kull (oppstart 16H) 4. kull (oppstart 15H)

Masterstudium i spesialpedagogikk

Timeplan

Timeplan

Timeplan

Timeplan

Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap

-

Timeplan

Timeplan

Timeplan

Masterstudium i norsk i skolen, heltid

Timeplan

-

 

 

Masterstudium i norsk i skolen, deltid

Timeplan

-

 

 

Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid

Timeplan

 -

 -

-

Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid

Timeplan

 Timeplan

 -

-

Prakatisk-pedagogisk utdanning, deltid yrkesfag

Timeplan

Timeplan

-

-

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn 

Timeplan

-

Timeplan

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn med Norsk

 -

 Timeplan

Timeplan

-

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn med Matematikk

 -

 Timeplan

 Timeplan

-

Grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn med Engelsk

 -

 Timeplan

 Timeplan

-

Grunnskolelærerutdanning 1.- 7. trinn med Kroppsøving

-

-

-

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 1. -7. med Naturfag

 

 

 

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 1.- 7. med Samfunnsfag

-

-

-

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 1.- 7. med SamfunnsfagGrunnskolelærerutdanning 1.- 7. med SamfunnsfagGrunnskolelærerutdanning
1-7. med musikk

- - - Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

-

-

Timeplan

-

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinnGrunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med Engelsk Timeplan Timeplan    

Grunnskolelærerutdanning 5. -10. trinn med RLE

 -

 -

Timeplan

-

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med Kunst og håndverk

-

 -

 Timeplan

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 5. -10. trinn med Matematikk

Timeplan

 Timeplan

 -

-

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med Tysk

Timeplan

Timeplan

 

 

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med Kroppsøving

-

 -

 -

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med Naturfag

-

 -

Timeplan

-

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med Norsk

Timeplan

 Timeplan

 -

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med Samfunnsfag

 

 

-

Timeplan

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid

Timeplan

Timeplan

Timeplan

-

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid

Timeplan

Timeplan

Timeplan

Timeplan

Kroppsøving og idrett, årsstudium

Timeplan

 -

 -

-

Kunst og håndverk  (årsstudium)

Timeplan

 -

 -

-

Kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng)

Timeplan

 -

 -

-

Kunst og håndverk 2 (30 studiepoeng)

Timeplan

 -

 -

-

Matematikk, årsstudium

Timeplan

 -

 -

-

Matematikk 1

Timeplan

 -

 -

-

Matematikk 2

-

 -

 -

-

Musikk, årsstudium

Timeplan

 -

 -

-

Naturfag, årsstudium

-

 -

 -

-

Naturfag 1

-

-

-

-

Naturfag 2

-

- - -

Norsk årsstudium

Timeplan

 -

 -

-

Norsk 1

Timeplan

 -

-

Norsk 2

Timeplan

 -

-

Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng)

Timeplan

-

-

-

Religion, livssyn og etikk  (årsstudium)

Timeplan

 -

 -

-

Religion, livssyn og etikk 1 (30 studiepoeng)

Timeplan

 -

 -

-

Religion, livssyn og etikk 2 (30 studiepoeng)

Timeplan

 -

 -

-

Samfunnsfag, årsstudium

Timeplan

 -

 -

-

Publisert 12. des. 2018 10:44 - Sist endret 21. jan. 2019 13:51