Timeplaner - Avdeling for HiØ VIDERE

Emner Timeplan
Andrespråkspedagogikk fordypning (Vår 2019) Timeplan
Arbeidsinkludering og Supported Employment (oppstart vår 2019)
Timeplan
Arbeidsinkludering og Supported Employment (oppstart høst 2018)
Timeplan
Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi - juridiske rammer Timeplan
Engelsk på yrkesfag Timeplan
Geometri og økonomi for yrkesfaglærere TimeplanTimeplanTimeplan
Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet 1 (1.-7. trinn) Timeplan
Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet 1 (5.-10. trinn) Timeplan
Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet 2 (5.-10. trinn) Timeplan
Grunnleggende ferdigheter (1.-7.trinn) (Vår 2019) Timeplan
Grunnleggende ferdigheter (5.-10. trinn) (Vår 2019) Timeplan
Kompetanse og tjenesteutvikling
Timeplan
Konsekvenspedagogikk 1 Timeplan
Kultur, samfunn og litteratur (1.-7. trinn) Timeplan
Kultur, samfunn og litteratur (5.-10. trinn) Timeplan
Matematikk 1 for lærere 1.-7.trinn TimeplanTimeplan
Naturfaglige og matematiske aktiviteter i barnehagen Timeplan
Norsk 1 for lærere 1.-7.trinn Timeplan
Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn, ungdom og unge voksne Timeplan
Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne
Timeplan
Traumatologi og ambulanseoperativt arbeid Timeplan
Utvikling av lese- og skriveferdigheter og arbeid med nasjonale prøver Timeplan
Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde Timeplan
Publisert 10. jan. 2019 10:49 - Sist endret 18. feb. 2020 14:23