Studier i utlandet

Viktig informasjon om koronasituasjonen og studentutveksling - På bakgrunn av reiseråd fra Utenriksdepartementet og studentenes og høgskolens behov for planlegging, er det besluttet at all inn- og utveksling og kortere internasjonal studentmobilitet høstsemesteret 2020 avlyses. 

Ta kontakt med studieveileder for studieprogrammet ditt slik at vi kan legge til rette for emnevalg ved HiØ for høstsemesteret.

Ta kontakt med Internasjonalt kontor hvis du har praktiske spørsmål rundt avlysningen.

Alle utvekslingsstudenter som blir berørt av bestemmelsene, vil bli kontaktet direkte av Internasjonalt kontor.

Som student ved Høgskolen i Østfold kan du ta deler av studiene dine ved en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Utvekslingsoppholdet varer vanligvis fra 3-12 måneder, må forhåndsgodkjennes og vil inngå som en del av graden din ved Høgskolen i Østfold.

Gjennom studieopphold i utlandet kan du få innsikt i andre lands språk og kultur. Du blir kjent med nye mennesker, får internasjonal erfaring og nye perspektiver.

Gode språkkunnskaper og kjennskap til ulike kulturer gjør deg godt kvalifisert for et stadig mer internasjonalt samfunns- og næringsliv. En gradsutdanning i Norge kombinert med et utvekslingsopphold i utlandet gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Et utvekslingsopphold kan til og med gjøre deg smartere, ifølge Time Magazine.

Søknadsfrist 1. oktober

Studentrapporter og blogger

  • marcus-lund-berthinussen2 Elektroingeniør ved Université d’Orléans IUT de l’Indre Châteauroux, Frankrike (vår 2020) 18. juni 2020

    Marcus Lund Berthinussen: Hvis du ønsker å dra på utveksling er det bare å gripe sjansen. Du må bare bestemme deg og ta initiativet, skolen har mange gode utvekslingsmuligheter. Dersom valget står mellom å bli hjemme eller å dra til Châteauroux er valget lett. Jeg ble tatt veldig godt imot og det er et bra miljø på skolen.

  • amanda-eline-ekmann-fjell1 Barnevern: Praksisopphold i Brasil (vår 2020) 4. juni 2020

    Amanda Eline Ekmann Fjell: Det var utrolig spennende å få innblikk i en måte å drive sosialt arbeid på, som er ulik det man er vant til i Norge. Det ga meg et nytt perspektiv på min egen yrkesutøvelse som jeg tror jeg kommer til å ha med meg for resten av livet.

  • tor-vimme8_edited Økonomi og administrasjon ved Queensland University of Technology, Australia (høst 2019) 4. juni 2020

    Tor Vimme: Jeg har fått internasjonale kontakter, er bedre i engelsk og er mer bevisst på kulturelle forskjeller. Forelesningene kunne man velge å se på nettet, eller på skolen. Jeg dro til forelesningene på skolen og ble undervist av forelesere fra Sør-Korea, India, Australia og Tyskland. Kult bare å kunne si det!