Studier i utlandet

Viktig informasjon om koronasituasjonen og studentutveksling våren 2021 – Under den pågående koronapandemien er det til enhver tid beredskapsledelsen ved HiØ som avgjør i hvilken grad vi skal gjennomføre internasjonal studentutveksling. Dessverre har beredskapsledelsen sett seg nødt til å ta avgjørelsen om at vi må avlyse all studentutveksling utenfor Europa i tillegg til praksisutveksling både utenfor og til Europa.   

Vi håper at studentutveksling til Europa lar seg gjennomføre, og det er åpnet for søknad innen 15. oktober.

Det foretas en ny vurdering om utveksling 15. oktober.

Ta kontakt med internasjonal@hiof.no eller internasjonal koordinator på avdelingen hvis du har spørsmål om utveksling.

Internasjonalt kontor vil bistå deg i søknadsprosessen. Vi gjør likevel oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å tegne forsikring. HiØ kan ikke dekke økonomiske tap du eventuelt vil bli påført og som ikke blir dekket av forsikringen.

Som student ved Høgskolen i Østfold kan du ta deler av studiene dine ved en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Utvekslingsoppholdet varer vanligvis fra 3-12 måneder, må forhåndsgodkjennes og vil inngå som en del av graden din ved Høgskolen i Østfold.

Gjennom studieopphold i utlandet kan du få innsikt i andre lands språk og kultur. Du blir kjent med nye mennesker, får internasjonal erfaring og nye perspektiver.

Gode språkkunnskaper og kjennskap til ulike kulturer gjør deg godt kvalifisert for et stadig mer internasjonalt samfunns- og næringsliv. En gradsutdanning i Norge kombinert med et utvekslingsopphold i utlandet gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Et utvekslingsopphold kan til og med gjøre deg smartere, ifølge Time Magazine.

Søknadsfrist 15. oktober

Studentrapporter og blogger

  • marcus-lund-berthinussen2 Elektroingeniør ved Université d’Orléans IUT de l’Indre Châteauroux, Frankrike (vår 2020) 18. juni 2020

    Marcus Lund Berthinussen: Hvis du ønsker å dra på utveksling er det bare å gripe sjansen. Du må bare bestemme deg og ta initiativet, skolen har mange gode utvekslingsmuligheter. Dersom valget står mellom å bli hjemme eller å dra til Châteauroux er valget lett. Jeg ble tatt veldig godt imot og det er et bra miljø på skolen.

  • amanda-eline-ekmann-fjell1 Barnevern: Praksisopphold i Brasil (vår 2020) 4. juni 2020

    Amanda Eline Ekmann Fjell: Det var utrolig spennende å få innblikk i en måte å drive sosialt arbeid på, som er ulik det man er vant til i Norge. Det ga meg et nytt perspektiv på min egen yrkesutøvelse som jeg tror jeg kommer til å ha med meg for resten av livet.

  • tor-vimme8_edited Økonomi og administrasjon ved Queensland University of Technology, Australia (høst 2019) 4. juni 2020

    Tor Vimme: Jeg har fått internasjonale kontakter, er bedre i engelsk og er mer bevisst på kulturelle forskjeller. Forelesningene kunne man velge å se på nettet, eller på skolen. Jeg dro til forelesningene på skolen og ble undervist av forelesere fra Sør-Korea, India, Australia og Tyskland. Kult bare å kunne si det!