Erasmus+

Om Erasmus +
EUs nyeste program dekker utdanning, opplæring, ungdom og sport. 4,9 milliarder Euro er satt av til høyere utdanning i perioden 2014-2020 som stipender til ca. 2 millioner studenter i de 28 EU-landene i tillegg til Makedonia, Island, Liechtenstein, Norge, Tyrkia og 22 andre partnerland.

Hvor kan jeg reise?
Som Erasmus + student kan du velge blant mange av HiØs samarbeidsinstitusjoner i Europa. En oversikt over Erasmus + avtaler finner du her (se etter Erasmus + under «type avtale»).

Erasmus + stipend
Erasmus + studenter betaler ikke skolepenger. Som Erasmus + student kan du motta følgende stipend (gjelder studieåret 2018/19):  

  • 460 Euro per måned for studieopphold i Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og UK
  • 410 Euro per måned for studieopphold i de andre programlandene 

Studieoppholdet skal ha en varighet på mellom 3 og 12 måneder, og studenten må ha fullført et års studier (60 studiepoeng) før utenlandsoppholdet. Studenten kan få støtte til inntil 12 måneder på hvert studienivå (bachelor, master og phd).

Studenter på praksisopphold får i tillegg 100 Euro ekstra per måned.

Dette stipendet kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Publisert 16. juni 2018 20:55 - Sist endret 31. jan. 2019 12:54