Etter utvekslingsoppholdet

Det er ditt eget ansvar å få med originale karakterutskrifter og andre papirer fra det utenlandske lærestedet, og levere attesterte kopier til HiØ når du kommer tilbake. Husk derfor å informere vertsinstitusjonen om adressen din i Norge før du reiser hjem. Forhåndsgodkjent utdanning i utlandet vil inngå som en del av graden din ved HiØ, og det vil framgå på vitnemålet at du har tatt deler av utdanningen i utlandet.

HiØ vil gjerne ha rapport fra utenlandsoppholdet. Rapporten kan skrives i fritekst, men her er noen punkter vi håper du kan skrive om:

  • Informasjon om hva du studerer ved HiØ og hvilke emner du valgte ved vertsinstitusjonen. Skriv litt om din egen vurdering vedrørende kvaliteten på emnene/studieopplegget/praksis ved vertsinstitusjonen.
  • Informasjon om vertsinstitusjonen og hvilke(t) semester du utvekslet.
  • Mottak ved vertsinstitusjonen, dvs. hvordan du ble mottatt (henting på flyplass, introduksjonsuke, etc.).
  • Sosiale aktiviteter. Vedlegg gjerne noen bilder fra oppholdet – både av universitetet/praksisstedet, sosiale aktiviteter og evt. reiser du har vært med på. Praksisstudenter kan ikke inkludere bilder av mottakere av tjenester (pasienter, barnehjemsbarn eller andre de kommer i kontakt med på praksisstedet).
  • Hybel. Leide du via vertsinstitusjonen eller privat? Skriv litt om kvalitet, hybelleie per semester, praktisk informasjon, etc.
  • Fortell om utbyttet du har hatt fra utvekslingsoppholdet – både faglig og personlig - og om du tror det vil ha betydning for framtidig arbeidsliv.
  • Anbefaler du et utvekslingsopphold til andre studenter? I så fall, hvorfor bør de velge institusjonen/praksisstedet du har utvekslet til?

Eksempler på tidligere studentrapporter finner du her.

Som tidligere utvekslingsstudent sitter du inne med unik erfaring som andre studenter kan dra nytte av. Vi oppfordrer deg derfor til å delta på informasjonsmøter eller stå på stand for å motivere andre studenter til å ta spranget og velge et delstudium/praksisopphold i utlandet!

Publisert 16. juni 2018 20:57 - Sist endret 16. juni 2018 20:57