Etter utvekslingsoppholdet

Det er ditt eget ansvar å få med originale karakterutskrifter og andre papirer fra det utenlandske lærestedet, og levere attesterte kopier til HiØ når du kommer tilbake. Husk derfor å informere vertsinstitusjonen om adressen din i Norge før du reiser hjem. Forhåndsgodkjent utdanning i utlandet vil inngå som en del av graden din ved HiØ, og det vil framgå på vitnemålet at du har tatt deler av utdanningen i utlandet.

HiØ vil gjerne ha rapport fra utenlandsoppholdet. Rapporten kan skrives i fritekst, men her er noen punkter vi håper du kan skrive om:

  • Informasjon om hva du studerer ved HiØ og hvilke emner du valgte ved vertsinstitusjonen. Skriv litt om din egen vurdering vedrørende kvaliteten på emnene/studieopplegget/praksis ved vertsinstitusjonen.
  • Informasjon om vertsinstitusjonen og hvilke(t) semester du utvekslet.
  • Mottak ved vertsinstitusjonen, dvs. hvordan du ble mottatt (henting på flyplass, introduksjonsuke, etc.).
  • Sosiale aktiviteter.
  • Hybel. Leide du via vertsinstitusjonen eller privat? Skriv litt om kvalitet, hybelleie per semester, praktisk informasjon, etc.
  • Fortell om utbyttet du har hatt fra utvekslingsoppholdet – både faglig og personlig - og om du tror det vil ha betydning for framtidig arbeidsliv.
  • Anbefaler du et utvekslingsopphold til andre studenter? I så fall, hvorfor bør de velge institusjonen/praksisstedet du har utvekslet til?

Rapporten må skrives i word-format. Vedlegg gjerne noen bilder fra oppholdet som du/dere selv har tatt – både av universitetet/praksisstedet, sosiale aktiviteter og evt. reiser du har vært med på. Praksisstudenter kan ikke inkludere bilder av mottakere av tjenester (pasienter, barnehjemsbarn eller andre de kommer i kontakt med på praksisstedet). Rapporten og bildene sendes per e-post i to separate dokumenter.

Eksempler på tidligere studentrapporter finner du her.

Som tidligere utvekslingsstudent sitter du inne med unik erfaring som andre studenter kan dra nytte av. Vi oppfordrer deg derfor til å delta på informasjonsmøter eller stå på stand for å motivere andre studenter til å ta spranget og velge et delstudium/praksisopphold i utlandet!

Publisert 16. juni 2018 20:57 - Sist endret 25. jan. 2019 09:45