Før utvekslingsoppholdet

Forutsetninger for å kunne utveksle

* Denne nettsiden er under konstruksjon. Se meny til venstre for oppdatert informasjon *

  • Du må være tatt opp på en gradsutdanning ved Høgskolen i Østfold.
  • Du bør ha normert studiepoengsproduksjon.
  • Du må ha avlagt 30 studiepoeng før du søker, og du må ha fullført minst 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner. 
    For informasjon om når i studieløpet du kan utveksle, se studieplanen din.

Finansiering av utvekslingsoppholdet

Se meny til venstre. 

Forsikring

Se meny til venstre. 

Er jeg flink nok i språket?

Skal du utveksle til et engelsktalende land, og kan dokumentere at du har 4 eller bedre i engelsk fra norsk videregående skole, trenger du ikke å ta engelsk språktest. Engelsk språktest er imidlertid nødvendig hvis du ikke oppfyller dette kravet:

Skal du reise til et land hvor undervisningen går på et annet språk enn engelsk kan du søke om språkstipend på kr 18 064 fra Lånekassen. Alle fem kravene under må være oppfylt for at du skal kunne få språkstipend. Legg spesielt merke til kravene om språkkursets varighet og at kurset må være avsluttet før du begynner på delstudiet ditt.

  • Du må være tatt opp ved en utdanning
  • Undervisningsspråket i utdannigen kan ikke være engelsk
  • Språkkurset må vare i minst fire uker (mandag til fredag) og ha minst 15 undervisningstimer per uke
  • Det er et vilkår at språkkurset tas i forkant av delstudiet, og at kurset er avsluttet ved oppstart av selve delstudiet
  • Er det en språkutdanning du er i gang med i Norge, får du ikke språkstipend

Vaksiner

Se meny til venstre. 

Pass og visum

Se meny til venstre. 

Flybillett

Se meny til venstre. 

UDs reiseregistrering

Vi anbefaler alle studenter som skal utveksle å registrere kontaktopplysningene sine på UDs reiseregistrering av utenlandsopphold. Dette vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil Utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, SMS eller telefon.

UDs land og reiseinformasjon

Før du reiser kan det være lurt å lese Utenriksdepartementets land og reiseinformasjon samt UDs brosjyre med råd og hjelp for nordmenn som reiser i utlandet.

 Nyttige nettsider

siu.no
utdanningiverden.no
ansa.no

 

Publisert 16. juni 2018 20:58 - Sist endret 10. apr. 2019 13:49