Før utvekslingsoppholdet

Forutsetninger for å kunne utveksle

 • Du må være tatt opp på en gradsutdanning ved Høgskolen i Østfold.
 • Du bør ha normert studiepoengsproduksjon.
 • Du må ha avlagt 30 studiepoeng før du søker, og du må ha fullført minst 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner. 
  For informasjon om når i studieløpet du kan utveksle, se studieplanen din.

Støtteordning via Lånekassen

Du kan søke Statens Lånekasse for Utdanning om støtte til utvekslingsoppholdet.
Følgende krav gjelder for delstudier i utlandet:

 • Oppholdet må være godkjent av det norske lærestedet ditt som en del av utdanningen du er i gang med i Norge
 • Oppholdet skal ikke føre til at du blir forsinket i utdanningen din
 • Du må være tatt opp ved det utenlandske universitetet eller høyskolen

Statens Lånekasse for utdanning kan gi følgende støtte per semester i forbindelse med delstudier i utlandet (satsene gjelder studieåret 2018/19):

 • Basisstøtte for å dekke bo og levekostnader: NOK 54.125 (høstsemesteret) og ca. NOK 60.000 (vårsemesteret)
 • Reisestøtte (65% stipend og 35% lån)
 • Skolepenger. Støtte til skolepenger inntil NOK 33.595,50 består av 70% stipend (NOK 23.517) og 30% lån (10.078,50). Beløp over NOK 33.595,50 blir gitt kun som lån.
 • Språkstipend. Skal du studere i utlandet på et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du få NOK 21.366 i stipend til et forberedende språkkurs. Kurset må vare i minst fire uker med minimum 15 timer undervisning per uke. Som hovedregel må du ta kurset i det landet du skal studere, som må være et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden.

Regn ut hvor mye du kan få i økonomisk støtte via Lånekassens støttekalkulator.

NB! Lånekassen gir ikke ekstra støtte til visum, reise/helseforsikring, evt. vaksiner.

For ytterligere informasjon om støtte fra Lånekassen, se her.

Erasmus +

Dersom du har fått innvilget utveksling til en av Erasmus + partnerne til Høgskolen i Østfold, kan du søke høgskolen om Erasmus + stipend på inntil 12 måneder. Stipendet utbetales etter at alle nødvendige dokumenter er signert. For studieåret 2018/2019 er stipendet:

 • 460 Euro per måned for studieopphold i Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og UK
 • 410 Euro per måned for studieopphold i andre programland 

Studenter på praksisopphold får i tillegg 100 Euro ekstra per måned.

Dette stipendet kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Hvilke krav og regler gjelder for Erasmus-stipend?

 • Du må være student ved Høgskolen i Østfold.
 • Du må enten være norsk statsborger, statsborger fra et europeisk land som deltar i Erasmus eller ha permanent oppholdstillatelse i Norge.
 • Du må ha tatt eksamen(er) tilsvarende minst ett års studier før avreise.
 • Studieoppholdet må vare 3-12 måneder.
 • Praksisopphold må vare 2-12 måneder.
 • Et Erasmus studieår går fra høst til vår. Skal du være ute ett år, må du starte om høsten.
 • Studieoppholdet må være faglig godkjent av høgskolen.
 • Du har etter endt studieopphold krav på karakterutskrift eller annen dokumentasjon fra det utenlandske lærestedet.

Nordplus

Nordplus er den nordiske varianten for studentutveksling. Høgskolen er medlem av flere nordiske nettverk. Stipendbeløpet er på 200 euro per måned hvis du reiser til en av høgskolens partnere i Danmark, Finland, Island, Sverige, Latvia, Litauen eller Estland. Du får også reisetilskudd på ca. 330 euro. Dette stipendet kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen. Studieoppholdet kan vare fra 1-12 måneder.

Andre støtteordninger

Legathåndboken
Legatsiden
Forskningsrådet
Nord-Amerika Foreningen
Fulbright Norway/US

Forsikring

Det er viktig at du setter deg godt inn i reglene for forsikring før du reiser til utlandet. Dersom du har lån eller stipend i Lånekassen er du automatisk medlem i Folketrygden så lenge du studerer. Dersom du studerer uten støtte fra Lånekassen, må du søke om frivillig medlemskap. Skal du studere i et EØS-land må du ta kontakt med HELFO for å få tilsendt et europeisk helsetrygdkort. Dette er en bekreftelse på at du er medlem av norsk folketrygd og dermed har rett til behandling av offentlig lege eller ved offentlig sykehus ved sykdom eller skade.

Folketrygden dekker ikke:

 • Hjemreise ved sykdom/ulykke
 • Forsikring av innbo/reisegods
 • Erstatning ved invaliditet eller død

Det er derfor nødvendig å tegne en privat forsikring før du reiser.
ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har forhandlet fram en forsikringspakke tilpasset studier i utlandet. Mer informasjon om dette tilbudet finner du på ANSAs nettsider.

Er jeg flink nok i språket?

Skal du utveksle til et engelsktalende land, og kan dokumentere at du har 4 eller bedre i engelsk fra norsk videregående skole, trenger du ikke å ta engelsk språktest. Engelsk språktest er imidlertid nødvendig hvis du ikke oppfyller dette kravet:

Skal du reise til et land hvor undervisningen går på et annet språk enn engelsk kan du søke om språkstipend på kr 18 064 fra Lånekassen. Alle fem kravene under må være oppfylt for at du skal kunne få språkstipend. Legg spesielt merke til kravene om språkkursets varighet og at kurset må være avsluttet før du begynner på delstudiet ditt.

 • Du må være tatt opp ved en utdanning
 • Undervisningsspråket i utdannigen kan ikke være engelsk
 • Språkkurset må vare i minst fire uker (mandag til fredag) og ha minst 15 undervisningstimer per uke
 • Det er et vilkår at språkkurset tas i forkant av delstudiet, og at kurset er avsluttet ved oppstart av selve delstudiet
 • Er det en språkutdanning du er i gang med i Norge, får du ikke språkstipend

Vaksiner

Trenger du å vaksinere deg før utenlandsoppholdet? Undersøk Folkehelseinstituttets nettsider om hva som blir anbefalt for det landet du skal reise til.
Du kan sjekke status for vaksinene du tidligere har tatt på helsenorge.no

Pass og visum

Sjekk at du har pass som er gyldig i minst 6 måneder etter at du er kommet tilbake til Norge. Vær oppmerksom på at du må søke visum ved utveksling til enkelte land utenfor Europa. Du må selv dekke visumkostnadene. Søk visum så snart du har mottatt opptaksbrev fra utdanningsinstitusjonen i utlandet da søknadsprosessen kan ta tid.

Flybillett

Vent med å bestille flybillett til etter at du har fått opptaksbrev fra samarbeidsinstitusjonen i utlandet.

UDs reiseregistrering

Vi anbefaler alle studenter som skal utveksle å registrere kontaktopplysningene sine på UDs reiseregistrering av utenlandsopphold. Dette vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil Utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, SMS eller telefon.

UDs land og reiseinformasjon

Før du reiser kan det være lurt å lese Utenriksdepartementets land og reiseinformasjon samt UDs brosjyre med råd og hjelp for nordmenn som reiser i utlandet.

 Nyttige nettsider

siu.no
utdanningiverden.no
ansa.no

 

Publisert 16. juni 2018 20:58 - Sist endret 1. okt. 2018 13:43