Faglig forhåndsgodkjenning

Fagene eller praksisen du tar i utlandet skal være godkjent av HiØ før du søker Lånekassen om finansiering og før du reiser på utveksling.

Slik går du fram for å søke faglig forhåndsgodkjenning:

  1. Sett av tid til å gjennomgå nettsidene til universitetet/høyskolen du ønsker å utveksle til. Det kan ta tid å finne ut av hvilke emner du kan ta og til hvilket semester. Skal du på praksis under studiene er det fagansvarlig ved HiØ som avklarer praksisinnholdet med samarbeidsinstitusjonen.
  2. Emnene du ønsker å ta i utlandet må passe inn i studieplanen din og kan ikke overlappe tidligere emner.
  3. Du finner direkte lenke til emneoversikt ved noen av HiØs samarbeidsinstitusjoner på nettsidene til Internasjonalt kontor. Internasjonalt kontor/Internasjonal koordinator på avdelingen kan også sende deg informasjon om hvor du finner oversikt over fagvalg ved samarbeidsinstitusjonen (dersom det ikke står på lenken over) samt hvem som er fagansvarlig for ditt studieprogram.
  4. Søk faglig forhåndsgodkjenning ved å sende følgende oversikt til fagansvarlig per e-post med kopi til Internasjonalt kontor:
  • Emnekode
  • Emnenavn
  • Antall studiepoeng
  • Lenke til emnebeskrivelse (evt. kopier emnebeskrivelsen inn i e-posten)

Skulle du måtte foreta endring av emnevalg etter ankomst utvekslingssted så er det mulig. Søk i så fall ny faglig forhåndsgodkjenning fra fagansvarlig før du foretar endelig emneregistrering ved samarbeidsinstitusjonen i utlandet, jfr. punkt 4 over.

Forhåndsgodkjenningen av emner er en avtale mellom deg og fagansvarlig for studieprogrammet ditt om at emnene eller praksisen du tar i utlandet blir godkjent som en del av studieprogrammet ditt ved HiØ.

Forhåndsgodkjenningen innebærer at emnene du tar i utlandet erstatter emnene/praksisen du ellers skulle ha tatt ved HiØ.

Publisert 30. jan. 2019 22:01 - Sist endret 29. aug. 2019 13:50