HiØ-stipend

Vi lyser ut HiØ-stipend à NOK 7.500 som du kan søke hvis du tar deler av studiene i utlandet.

  • Stipendet skal forbeholdes HiØ-studenter som reiser på utveksling à 3 måneders varighet eller mer til en av høgskolens partnerinstitusjoner i utlandet.
  • Utvekslingsoppholdet må være en godkjent del av bachelor - eller mastergradsutdanningen.
  • Stipendet kan kun utbetales én gang per student og kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen.
  • Alle studenter som mottar HiØ-stipend må skrive en rapport etter endt utvekslingsopphold. Rapporten sendes til Internasjonalt kontor og vil bli publisert på våre nettsider.
  • Søknadsfrist for HiØ-stipend:
    • 1. juni for utveksling høstsemesteret
    • 1. desember for utveksling vårsemesteret
  • HiØ-stipendet utbetales normalt i februar eller i september, avhengig av hvilket semester studenten utveksler.

Søk HiØ-stipend

Publisert 7. juni 2019 13:10 - Sist endret 7. jan. 2020 10:08