Lånekassen

Du kan søke Lånekassen om økonomisk støtte til utvekslingsoppholdet.

Følgende krav gjelder for delstudier i utlandet (utveksling):

 • Oppholdet må være godkjent av det norske lærestedet ditt som en del av utdanningen du er i gang med i Norge.
 • Oppholdet skal ikke føre til at du blir forsinket i utdanningen din.
 • Du må være tatt opp ved det utenlandske lærestedet.
 • Du må ikke være mer enn ett år forsinket i studiene dine.
 • Du må være fulltidsstudent under studieoppholdet i utlandet.
 • Du må ha fått godkjent faglig forhåndsgodkjenning og blitt akseptert ved det utenlandske lærestedet før du kan søke Lånekassen. Du vil få beskjed fra din utvekslingskoordinator når du kan søke Lånekassen.

Lånekassen kan gi følgende støtte per semester ved delstudier i utlandet (2019/20):

 • Basisstøtte for å dekke bo og levekostnader: NOK 55.100 (høstsemesteret) og ca. NOK 66.120 (vårsemesteret). Basisstøtten er lik for alle som tar høyere utdanning på fulltid. Beløpet utbetales som lån, 40 prosent kan gjøres om til stipend ved beståtte eksamener.
 • Reisestøtte til én reise tur/retur per semester utenfor Norden basert på Lånekassens satser til regionen du skal utveksle til (35 prosent stipend og 65 prosent lån).
 • Skolepenger. Støtte til skolepenger utenfor Norden inntil NOK 34.200 består av 70 prosent stipend (NOK 23.940) og 30 prosent lån (10.260). Alt utover dette beløpet blir gitt som lån – totalt NOK 66.876. Koster institusjonen du skal utveksle til mer enn dette, kan Lånekassen gi tilleggsstipend på NOK 36.160 til utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet (gjelder ingen av våre samarbeidsinstitusjoner p.t.) og et tilleggslån på maks NOK 51.816. Du kan få tilleggslån selv om du ikke har rett til tilleggsstipend.
 • Språkstipend. Skal du studere i utlandet på et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du få NOK 21.751 i stipend til et forberedende språkkurs. Kurset må vare i minst fire uker med minimum 15 timer undervisning per uke. Som hovedregel må du ta kurset i det landet du skal studere, som må være et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden. Du kan også få støtte til språkkurs i Finland og på Island. Lånekassen kan godta at deler av utdanningsprogrammet undervises på engelsk. Se informasjon om studieforberedende språkkurs her.

Regn ut hvor mye du kan få i økonomisk støtte på Lånekassens støttekalkulator.
Lånekassen gir ikke ekstra støtte til visum, reiseforsikring eller vaksiner.

Søknad

Du kan søke om støtte fra Lånekassen på Lånekassens nettsider (Dine sider) så snart du har fått opptaksbrev fra samarbeidsinstitusjonen i utlandet og HiØ har registrert utvekslingen din i FS. Registreringen i FS vil gå automatisk til Lånekassen.

Du skal søke delstudier i utlandet (utveksling).

Dersom du skal betale skolepenger må du laste opp opptaksbrevet i søknaden som viser:

 •     hvor mye skolepenger du skal betale
 •     navnet ditt
 •     underskrift fra samarbeidsinstitusjonen i utlandet

Lånekassen vil ikke behandle søknaden din før dette er på plass.

Dersom du skal utveksle kun vårsemesteret, søker du Lånekassen som om du skulle ha tatt hele året i Norge. Når vi mottar opptaksbrev fra samarbeidsinstitusjonen i utlandet, sender du en ny søknad til Lånekassen for kun vårsemesteret som vil overstyre den du tidligere har sendt.

Finansieringsbevis / Affidavit of Financial Support

Skal du på utveksling til USA og Canada, trenger du en foreløpig uttalelse fra Lånekassen om din rett til støtte når du søker om studieplass og visum. Foreløpig uttalelse om støtte får du på Lånekassens nettsider.

Studier på deltid i utlandet

Du kan få støtte til studier på deltid. Dette gjelder både for deg som har begynt på en deltids- eller fulltidsutdanning i Norge. Støtten vil bli gitt etter studiebelastningen du har i utvekslingsperioden. Mange land krever at du må ta studier på fulltid for å få visum. Dersom du tar studier på deltid ved studiestedet i Norge, må du da ta studier på heltid under studieoppholdet i utlandet (utvekslingsperioden).

Både om du er deltids-eller heltidsstudent, så virker inntekt og formue inn på støtten fra Lånekassen.

Tilretteleggingsbehov

Lånekassen gir ekstrastipend til studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av en funksjonsnedsettelse. Dette kan som hovedregel beholdes under utvekslingsopphold i utlandet, uansett studiested (gjelder også dysleksi). Ta kontakt med Lånekassen for informasjon om hvordan du kan beholde ekstrastipendet under utenlandsoppholdet. Se også ytterligere informasjon om tilrettelegging ved utvekslingsopphold.

 

Publisert 7. juni 2019 13:10 - Sist endret 30. sep. 2019 15:45