Semesterregistrering i utvekslingsperioden

Alle studenter som reiser på utveksling skal i utvekslingsperioden også betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved HiØ.

Du semesterregistrerer deg på vanlig måte i studentweb:

  • Betaler semesteravgift
  • Semesterregistrerer deg, men ikke meld deg til undervisning og vurdering (eksamen)
  • Dersom undervisnings- og vurderingsmelding kommer fram automatisk, skal du trekke deg fra vurdering (eksamen) - såfremt du ikke skal ta eksamen ved HiØ semesteret du skal utveksle.
  • Du må også oppdatere den nye semesteradressen din i utlandet i studentweb så snart den er klar.
Publisert 11. apr. 2019 15:37 - Sist endret 12. apr. 2019 12:44