Har du behov for tilrettelegging?

Internasjonal mobilitet er for alle. Ta kontakt med Internasjonalt team og/eller internasjonal koordinator på avdelingen tidlig i søknadsprosessen slik at vi sammen kan finne fram til gode tilretteleggingsløsninger.

Dersom du har fått innvilget tilrettelegging i forbindelse med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom ved HiØ, kan du få dokumentasjon på engelsk som du kan bruke for å søke om tilsvarende tilrettelegging ved en samarbeidsinstitusjon i utlandet. Ta kontakt med tilretteleggingsveilederne for dokumentasjon på engelsk.

  • Lånekassen gir tilleggsstipend til studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av en funksjonsnedsettelse. Dette kan som hovedregel beholdes under utvekslingsopphold i utlandet, uansett studiested (gjelder også dysleksi). Ta kontakt med Lånekassen for informasjon om hvordan du kan beholde tilleggsstipendet under utenlandsoppholdet.
  • Har du ytelser fra NAV? Kontakt i så fall NAV Internasjonalt for å avklare hvordan studier i utlandet virker inn på dine rettigheter til ytelser fra folketrygden. Du finner også mer informasjon på NAVs nettsider.
  • Stiftelsen Sofies Minde gir et eget stipend til studenter med bevegelseshemming som tar bachelor- eller mastergradsstudier i Norge eller i utlandet.  

 

Publisert 25. sep. 2019 10:49 - Sist endret 3. juli 2020 14:24