Hvor og hva kan jeg studere?

Høgskolen i Østfold har avtaler med universiteter og høgskoler flere steder i verden for å gi deg et så variert og godt tilbud som mulig. Se høgskolens oversikt over utvekslingstilbud sortert etter land.

Det er lurt å begynne planleggingen tidlig. Start gjerne med å skaffe deg informasjon om det studiestedet du kan tenke deg å reise til. Informasjon kan du få via nettet og ved å ta kontakt med lærere, studenter og andre som kjenner studiestedet.

Internasjonalt kontor eller avdelingen hjelper deg med søknadsskriving og praktiske forberedelser.

Mange velger engelskspråklige land for å slippe undervisning på et ukjent fremmedspråk. Men ved å velge et annet språkområde og kultur høyner du din kompetanse, og mange arbeidsgivere etterspør arbeidstakere som kan flere fremmedspråk og som har kjennskap til andre land og kulturer. Flere europeiske land tilbyr engelskspråklige fagtilbud samt kurs i vertslandets språk og kultur.

Se også "finansiering" vedrørende stipend til samarbeidspartnere i Europa.

 

Publisert 16. juni 2018 21:05 - Sist endret 31. jan. 2019 12:54