Kontaktinformasjon for internasjonalisering

Høgskolen i Østfold

Postboks 700
1757 Halden
Tlf.   69 60 80 00
E-post: internasjonal@hiof.no 

Erasmuskode: N HALDEN02
Erasmus University Charter: 29655-LA-1-2014-1-NO-E4AKA1-ECHE

Internasjonalt team:

Seniorrådgiver
Ellen Høy-Petersen
Tlf. 69 60 80 13
E-post: ellen.hoy-petersen@hiof.no

Rådgiver
Laila Fagerdal
Tlf. 69 60 82 59
E-post: laila.fagerdal@hiof.no

Rådgiver (50%)
Rebecca Norvang
Tlf. 69 60 83 88
E-post: rebecca.norvang@hiof.no 

Konsulent (50%)
Elise Ager
Tlf. 69 60 82 29
E-post: elise.m.ager@hiof.no

Internasjonale koordinatorer på avdelingene

Avdeling for helse og velferd:

Avdeling for informasjonsteknologi:

Robert Roppestad, Høgskolelektor, 69 60 83 35, robert.roppestad@hiof.no

Avdeling for ingeniørfag:

Avdeling for lærerutdanning:

Gunhild Brænne Bjørnstad, Høgskolelektor, 69 60 82 42, gunhild.b.bjornstad@hiof.no

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag:

Laila Fagerdal, Rådgiver, 69 60 82 59, laila.fagerdal@hiof.no

Akademi for scenekunst

Publisert 16. juni 2018 21:07 - Sist endret 21. sep. 2020 12:45