Koronasituasjonen og studentutveksling våren 2022

Under den pågående koronapandemien er det til enhver tid beredskapsledelsen ved HiØ som avgjør i hvilken grad vi skal gjennomføre internasjonal studentutveksling. Dessverre har beredskapsledelsen sett seg nødt til å ta avgjørelsen om at vi må avlyse all student - og praksisutveksling utenfor Europa vårsemesteret 2022.   

Vi håper at det lar seg gjøre å utveksle til Europa, og det er åpnet for søknad om utveksling innen 1. oktober.

Ta kontakt med international@hiof.no eller internasjonal koordinator på avdelingen hvis du har spørsmål om utveksling.

Internasjonalt team vil bistå deg i søknadsprosessen. Vi gjør likevel oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å tegne forsikring. HiØ kan ikke dekke økonomiske tap du eventuelt vil bli påført og som ikke blir dekket av forsikringen.

Publisert 29. sep. 2020 12:24 - Sist endret 3. sep. 2021 13:37