Etter at du har kommet hjem

Karakterutskrift og godkjenning av studiepoeng

  • Etter endt utveksling skal du få en karakterutskrift fra lærestedet i utlandet.
  • Sjekk med lærestedet om du må bestille karakterutskriften selv, eller om den kommer automatisk til deg eller sendes til HiØ. 
  • Hvis karakterutskriften automatisk sendes til HiØ, vil vi ta kontakt med deg når den er mottatt.

Rapport om utvekslingsoppholdet

  • Alle som har mottatt HiØ-stipend skal skrive rapport etter endt utvekslingsopphold.
  • Rapporten sendes til international@hiof.no og kan publiseres på HiØs nettsider om utveksling.
  • Inkluder gjerne bilder fra utvekslingsoppholdet i rapporten. Tekst og bilder gir et fint innblikk for studenter som ønsker å følge i dine fotspor.

Bli utvekslingsambassadør

Studenter som har vært på utveksling er en viktig ressurs for HiØ. Vi vil gjerne ha din hjelp med å promotere utveksling for andre studenter.