Før du reiser

Søk om bolig

Husk å ordne med bolig før du reiser på utveksling.

Visum og oppholdstillatelse

Vaksiner og medisin

Husk å bestille reise

  • Vi anbefaler at du kjøper flybillett så snart du har fått opptaksbrev, informasjon om anbefalt ankomstdato og eventuelt visum.
  • Noen læresteder i utlandet tilbyr henting på flyplassen innenfor gitte tidsrom.

Ta med pass

  • Passet må være gyldig for hele utvekslingsperioden og minst 6 måneder etter at du har returnert til Norge.
  • Sørg for at du og pårørende hjemme i Norge har en bildekopi. Det kan være nyttig dersom du skulle være så uheldig å miste passet under utvekslingsoppholdet. 

Beredskap før reisen

Semesteravgift og registrering

  • Alle studenter som reiser på utveksling skal i utvekslingsperioden betale semesteravgift og registrere seg ved HiØ i studentweb.
  • Semesterregistrerer deg, men ikke meld deg til undervisning og vurdering (eksamen).
  • Dersom undervisnings- og vurderingsmelding kommer fram automatisk, skal du trekke deg fra vurdering (eksamen) - såfremt du ikke skal ta eksamen ved HiØ semesteret du skal utveksle.