Visum

Ved utveksling innenfor Europa, trenger du ikke å søke oppholdstillatelse før etter at du har ankommet utvekslingsstedet (se eget punkt om Storbritannia under). Du vil få nærmere informasjon fra det utenlandske lærestedet.

Ved utveksling utenfor Europa, er det vanligvis nødvendig å søke studentvisum i god tid før avreise. Som utvekslingsstudent er du selv ansvarlig for å søke visum. Søk om visum via landets ambassade/konsulat så snart du har fått opptaksbrev og nødvendige dokumenter fra det utenlandske lærestedet. Med forbehold om endringer finner du informasjon om de mest sentrale landene nedenfor.

Australia

Alle som skal reise til Australia må ha gyldig visum. Studenter som skal studere i Australia i mer enn tre måneder, må ha et studentvisum. Søknad om studentvisum koster fra AUD 630 (2022).

Du kan søke om visum når du har fått opptak fra det utenlandske lærestedet, takket ja til plassen og betalt eventuelt depositum på skolepenger. Da vil det utenlandske lærestedet utstede en Confirmation of Enrolment (CoE) som du trenger i visumsøknaden. Sjekk at all informasjon i CoE stemmer for deg (navn, utvekslingsperiode, etc.). Dersom noe ikke stemmer, ta kontakt med Internasjonalt kontor slik at du kan få utstedt oppdatert CoE før du søker visum.

Du søker visum online på Australian Governments nettside. Som student skal du søke Student Visa subclass 500. Før du starter online søknad må du opprette en ImmiAccount: Create an ImmiAccount (nederst på siden). Deretter starter du søknaden ved å logge inn på samme nettside: Login to ImmiAccount.

Når du søker online trenger du passnummeret ditt, CoE-koden din (øverst til høyre på CoE) og kredittkort til å betale søknadsavgiften. 

Visumbekreftelsen kommer i form av en e-post som knyttes til passnummeret ditt.

Du kan bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon hvis du for eksempel har oppholdt deg i såkalte høyrisikoland den siste tiden eller lider av kroniske sykdommer. Dersom du blir bedt om å få utført en helseundersøkelse, er det bare to institusjoner i Norge (Oslo og Bergen) som kan utføre den. Dette medfører ekstra kostnader og en lengre søknadsprosedyre. Søk derfor visum så snart du har mottatt CoE fra det utenlandske lærestedet.

NB! Studenter som skal ha praksis innen helsevesenet (sykehus, laboratorier, eldresenter, etc.) eller i barnehage, må sende inn ytterligere dokumentasjon, jfr. informasjonen over. Du skal likevel søke online, men må påberegne lengre behandlingstid. Du vil motta lenke til relevante skjema, samt spesialister i Norge som har autorisasjon til å utføre undersøkelsen, mot slutten av søknadsprosedyren. Skjema og resultatene av undersøkelsen skal sendes til ambassaden i Berlin (dette gjøres normalt automatisk av legekontoret). Du må også regne med ekstra utlegg til dette.

Norske visumsøkere får visum via den australske ambassaden i Berlin. Kontakt ambassaden ved spørsmål om visumsøknaden.

Canada

For norske studenter som skal studere i Canada under 6 måneder, er det ikke nødvendig med studentvisum. Alle som reiser visumfritt til Canada må imidlertid søke obligatorisk elektronisk reiseregistrering (Electronic Travel Authorization – ETA). Du søker online og må ha gyldig ETA før du sjekker inn på flyplassen.

Skal du studere over 6 måneder i Canada, må du søke studentvisum (Study Permit). Du søker online og må avgi biometrisk informasjon som et ledd i studentvisumsøknaden. 

Elektroniske kopier av følgende vedlegg kreves:

  • Opptaksbrev
  • Økonomisk garanti (den fra Lånekassen er tilstrekkelig)
  • Fargekopi av gyldig pass
  • Passbilde

Behandlingstid for søknaden varierer fra ca. 2-4 uker. Det er derfor viktig å søke så snart du har fått opptaksbrev fra det utenlandske lærestedet.

Skal du studere i Québec?
Dersom du skal studere i provinsen Québec mer enn 6 måneder, må du søke opphold i Québec (Québec Acceptance Certificate - CAQ) før du søker om Study Permit til Canada. Du søker online.

Generelle spørsmål om søknadsprosedyren kan rettes til den kanadiske ambassaden i Oslo:

Embassy of Canada
Werglandsveien 7 (4. etg.)
Tlf.: 22 99 53 00
E-post: oslo@international.gc.ca

Storbritannia

Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler for innreise til Storbritannia for borgere fra EU/EØS. For studier med varighet under seks måneder er det ikke nødvendig å søke om visum før avreise, men du må søke om besøksvisum på flyplassen ved ankomst. For studier med varighet over seks måneder, og for studier som inneholder en praksiskomponent, må du søke om studentvisum. Det koster £348 (2021). Lærestedet i utlandet sender som regel informasjon om visum i forbindelse med søknadsprosessen, og det er viktig at du setter deg godt inn i veiledningen.

British Embassy Oslo
Thomas Heftyes gate 8
Tlf.: 23 13 27 00

Sør-Afrika

Du trenger visum for å studere i Sør-Afrika. For å søke om visum må du møte opp på den sør-afrikanske ambassaden i Oslo og fylle ut søknadsskjema på ambassaden. Det kan ta inntil 8 uker å behandle søknaden. Søk så snart du har fått opptaksbrev og møt opp forberedt på ambassaden.

Du må ta med deg pass, ett passfoto (farge), opptaksbrev fra den sør-afrikanske institusjonen, en bekreftelse fra HiØ på at du skal på utveksling, Proof of funds (bestill hos Lånekassen), politiattest, fødselsattest, røntgen, legeerklæring, planlagt flyreise (må ikke vise til billetter), adresse for bolig i Sør-Afrika. Du må også ha en sør-afrikansk helseforsikring. Tidligere studenter har anbefalt Momentum Health. Denne forsikringen kommer i tillegg til annen forsikring (for eksempel ANSAs). 

Skjemaene du trenger å fylle ut er:

Ambassaden har laget en veiledning for studentvisum. Du bør begynne å fremskaffe dokumentasjon (for eksempel Medical Certificate, Radiological report, politiattest, fødselsattest) i god tid. Det tar ca. 2 uker å få behandlet søknad om politiattest. 

Kontakt ambassaden ved spørsmål om visumsøknaden:

South African Embassy Oslo
Drammensveien 88 C
Tlf.: 23 27 32 20
E-post: oslo.reception@dirco.gov.za
Visumavdelingens åpningstider: man-fre kl. 9:00-12:00.

USA

Du trenger visum for å studere i USA. Søk så snart du har mottatt opptaksbrev og nødvendige visumdokumenter fra det utenlandske lærestedet da det kan ta ca. 4-6 uker å få utstedt visum fra du starter søknadsprosessen.

Du skal søke enten F-1 visum dersom du har mottatt et I-20 dokument, eller J-1 visum dersom du har mottatt et DS-2019 dokument. Sjekk at all informasjon i dokumentet stemmer for deg (navn, utvekslingsperiode, etc.). Dersom noe ikke stemmer, ta kontakt med Internasjonalt kontor slik at du kan få utstedt oppdatert dokument før du søker visum.

Søknad om studentvisum koster $160 (2020). I tillegg må du betale en "SEVIS fee" på ca. $180-200, avhengig av type visum.

Slik søker du:

Alle visumsøkere må møte til et personlig intervju på den amerikanske ambassaden i Oslo.

Generelle spørsmål om søknadsprosedyren kan rettes til ambassaden:

U.S. Embassy Oslo
Morgedalsveien 36
Tlf.: 23 96 05 55 (man-fre kl. 08-20)
E-post: oslovisa@state.gov

Publisert 29. sep. 2020 11:33 - Sist endret 18. mai 2022 14:41