Søk om utveksling

1.Søk til HiØ i nettsøknad

2.Faglig forhåndsgodkjenning 

3.Søk til lærestedet i utlandet