Statsvitenskap ved University of Wroclaw, Polen (vår 2020)

Eirik Sillerud, Erasmus+ utvekslingsstudent: I Wroclaw er det tilrettelagt for at du skal kunne skyte fart i din personlige utvikling og tilegne deg egenskaper til å f.eks. drive med aktiv networking på en større internasjonal basis. Noe som er av enorm viktighet med tanke på dagens arbeidsmarked og hvordan ansettelsesprosesser foregår til fordel for de som har større nettverk å «lene seg» tilbake på.

Bildene over gjenspeiler det feilaktige stereotypiske perspektivet mange nok har på landene øst for Tyskland. Dette har derimot ingen sammenheng med realiteten. Hvor det er skapt et urettferdig stereotypisk bilde. Polen innehar generelt svært nye og moderne byer rundt sine eldre bysentrum i storbyene. Som vist i eksempelet under.

Sky Tower, Wroclaw. Representerer et modernisert og nytt Polen i øknomisk vekst.Mitt navn er Eirik Bjørge Sillerud. Jeg har gjennom de siste drøye 2-årene studert Bachelor innenfor studiet Samfunn, Språk og Kultur. Som er delt opp i tre ulike årsstudier, hvor en er noenlunde fritt til å velge selv hvordan man vil bygge opp egen bachelorgrad. Jeg har studert følgende: (1år: Statsvitenskap årsstudium, 2år: Statsvitenskap påbygging, og nå 3år: Engelsk årsstudium) Månedene jeg hadde på utveksling i Wroclaw har vært svært lærerike med mange nye erfaringer som jeg vet jeg vil få bruk for som relevant arbeidserfaring til senere. Spesielt innenfor fagfelt som: rådgivning, diplomati, organisasjonsarbeid, og annet innenfor offentlig sektor spesielt.

Jeg hevder også en får et godt utbytte på egen personlig utvikling gjennom utveksling generelt. Gjerne til et litt ulikt kulturelt land fra Norge som Polen er et godt eksempel på, hvor reiseveien ikke er signifikant. I Wroclaw er det også tilrettelagt for at du skal kunne skyte fart i din personlige utvikling og tilegne deg egenskaper til å f.eks. drive med aktiv networking på en større internasjonal basis. Noe som er av enorm viktighet med tanke på dagens arbeidsmarked og hvordan ansettelsesprosesser foregår til fordel for de som har større nettverk å «lene» seg tilbake på. Videre kommer også språkferdighetene en tilegner seg godt med. Både i engelsk, men også for de som er spesielt interessert er det en kjempefordel spesielt i Norge og Vest-Europa generelt å kunne prate polsk, ettersom det er ca. 22millioner polsk-talende mennesker utenfor Polen.

Ankomst Sentral-Europa og studiemuligheter

Jeg ankom Wroclaw helt i starten av februar 2020 hvor jeg deltok på et 2-ukers forberedende polsk språkkurs for å lære de generelle ordene. På samme språkkurs møtte man også andre studenter i samme posisjon som en selv. Her var det studenter stort sett fra hele Europa, men også enkelte unntak blant annet fra USA, India, Kina osv.

I disse ukene var det naturligvis mye faglig, men også mye sosialt med andre studenter man møtte på språkkurset. Noe som gjorde at det ble noe sosialt stort sett hver kveld på en ny bar/nattklubb.

Etter språkkurset var over var det introduksjonsuke for selve universitetet hvor det var lagt mer vekt over på det faglige. Her ble vi vist rundt og kjent med fakultetene som var relevante for studieretningen vår. Jeg holdt til på et fakultet litt i utkanten av byen hvor Statsvitenskap hadde et eget bygg, kalt Koszarowa. Det var nemlig ikke en vanlig fadderuke i Wroclaw hvor alle blir kjent som en er vant med her i landet. Men når sant skal sies var det sosiale tilbudet såpass stort at en kunne nærmest ha tilsvarende fadderuke hver uke hvis en ønsket.

Dessverre så ble det aldri så mye tid til de fysiske delene av studiene før covid-19 inntraff, og smitteverntiltak ble implementert. Før det stengte hadde vi flere innholdsrike uker med lange dager, mye teori og svært godt utvalg av mat i kantinene. Vil også legge til at prisene var svært studentvennlige.

Videre opererer de under en litt annerledes utdanningsmodell i Polen. Hvor det er mer normalisert med opptil dobbelt så mange fag som det er praksis for i Norge ettersom fagene er mer konkretisert mot et bestemt tema og innehar færre studiepoeng. Dermed ble jeg nødt til å studere fem ulike fag for å kunne tilegne meg nok studiepoeng (30). I tillegg hadde jeg også som nevnt et polsk forberedende 2-ukers kurs som ga meg ytterligere 2 studiepoeng. Men når sant skal sies er arbeidsmengden sammenlignet med Norge skal ikke være nevneverdig større selv om det muligens kan oppfattes som for mye med så mange fag.

Universitetet selv er kjent for et faglig høyt nivå. Blant annet har universitetet gjennom sine 317-år med historie hatt 9 nobelprisvinnere. Dette høye faglige nivået de innehar kan jeg bekrefte, samtidig som det var ekstremt lett å kontakte forelesere eller andre internasjonale studenter som var veldig mottagelige for å bidra med skolehjelp. Vi hadde svært profesjonelle forelesere som interesserte seg for studentenes læringsutbytte og virkelig ville at vi skulle lykkes. Dette opplevde jeg som svært profesjonelt, og et tilbud som langt fra alle utdanningsinstitusjoner kan ha. Det er også tilknyttet utallige studentlag innenfor ulike foreninger og sporter. I Wroclaw er det et enormt utvalg av ulike aktiviteter du kunne melde deg på under normale omstendigheter. Også innenfor arbeidslivet for spesielt interesserte er det flere større firmaer som holder til i byen, b.la: Google, IBM, Nokia, Credit Suisse, HP Inc. Osv.

Det sosiale

Det faglige tilbudet er av et svært høyt nivå i Wroclaw. Men det er virkelig det sosiale som gjør det verdt å leve i byen som er kjent som «Polens Venezia». Wroclaw er nemlig helt enestående i sitt yrende natteliv.

Wroclaw er den fjerde største byen i Polen målt i antall innbyggere med opp mot 1,1million innbyggere når en teller med hele storbyområdet rundt kommunen. I norsk målestokk er dette enormt, men det betydde ikke at studentene ikke preger byen. Ettersom det også er en av Polens største studentbyer med tilsammen ca. 120,000 studenter fordelt på 35 ulike utdanningsinstitusjoner.

Dermed var de sosiale mulighetene for å bli kjent med nye i et svært internasjonalt miljø uendelige. For de som er glade i å konsumere drikke er det også en egen bargate i sentrum av byen hvor mange av de største nattklubbene er samlet (pasaż Niepolda). Under korona når mange av klubbene var stengt var det også andre muligheter, b.la. en egen «festeøy»/fristed ute i kanalen (Odra) hvor tusenvis av mennesker samles hver helg (Wyspa Słodowa).

Wroclaw er også en svært interessant by med tanke på sin geografiske posisjon. Som kan argumenteres til å være en av de mest sentralliggende byene i hele Europa. Byer som: Berlin, Praha, Krakow, Dresden og Poznan lå alle under 5t kjøring med kollektiv transport unna. Dermed var reisemulighetene nærmest uendelige. Dessverre var vi uheldige med tidspunktet med covid-19, dermed fikk jeg og andre utvekslingsstudenter bare sett et fåtall av stedene vi hadde planer om å dra til.

Diverse bilder fra oppholdet:
 

Polen er kjent for engasjerte fotballsupportere. Klubb: Slask Wroclaw
Tatra-fjellene, utenfor Zakopane


 

Deler av gamlebyen i Wroclaw (Most Tumski)
Deler av gamlebyen i Wroclaw (Most Tumski)


 

Drøye 3t unna Wroclaw med kollektiv ligger mer kjente Krakow. Her fra saltgruvene, Wieliczka

Bopel

Jeg bodde i et privat studenthus, ettersom standarden var noe høyere enn de universitets eide studenthusene. Av hyblene universitetet selv eide kunne en få priser helt ned mot 2.000, - NOK per mnd. Men med noe dårligere standarder, så jeg selv endte heller opp med et nyere privat eid studenthus hvor jeg bodde i en mindre leilighet til ca. 5.250, - NOK per mnd., noe jeg anbefaler. Dette er unormale høye priser i Polen. Men studioet/leiligheten var helt ny, med eget bad og kjøkken, og god sikkerhet. For de som ønsker billigere vil jeg tro man kan få gode boforhold til mellom 3-4.000, - per mnd., men prisene er avhengig av hvor i landet du bor naturligvis.

Link som henviser deg til studenthusets nettsider: https://las.com.pl/en/

Dette var et svært nyttig personlig opphold for meg. Hvor det er utallige fordeler ved å bo i denne «uoppdagede» fantastiske byen i et land som altfor få nordmenn velger som utvekslingsdestinasjon.

Fordelene ved utvekslingsopphold i Polen:

  • Svært gunstige priser, og gode økonomiske avtaler som kommer med utveksling. Noe som gjør at du faktisk vil kunne potensielt sett få en større økonomisk profitt ut av oppholdet.
  • Sterke kulturelle forskjeller i sammenligning med Norge, som kan bidra til et endret kulturelt perspektiv.
  • Oppleve og bli kjent med polsk tradisjonell kultur og natur. B.la. Tatra-fjellene helt sør i landet på grensen mot Slovakia.
  • Gode nettverksmuligheter i et svært stort internasjonalt miljø.
  • Ligger svært sentralt i Europa. Kort avstand til mange kjente steder og byer.

Utveksling oppsummert

Å utveksle til et land som Polen har et enormt potensial for din egenutvikling. Personlig mener jeg en har mye større potensial til personlig vekst hvis du velger et land som er ikke-engelsk talende. Ettersom dette tvinger deg til å lære visse ord på det nasjonale språket, og det gir deg en ekstra utfordring med tanke på språkbarrieren som skal brytes. Hvor det blir generelt sett mer komplekst å komme seg rundt i byer og forstå informasjon. Dette gjør at du som ikke talende av det lokale språket også er nødt til å spørre mye mer rundt, som gjør at du kommer i kontakt med flere, og kan bidra til å utvikle deg raskere.

Oppsummert var oppholdet i Wroclaw svært utviklende både for tilegning av mer kunnskap fra gode forelesere, gjennom svært interessante og spesifikke fag. Byen i seg selv er også en by som aldri sovner for de mer sosiale studentene. Men samtidig er det en by som foreløpig ikke er overfylt av turister. Noe man derimot ser i byer som Gdansk og Krakow. Sannsynligvis er dette bare er midlertidig, ettersom populariteten for byen stadig er økende.

Wroclaw er definitivt en stadig mer attraktiv by som vil kunne utfordre deg og øke eget kunnskapsnivå og bringe frem nye sosiale ferdigheter som du tar med deg videre inn i arbeidslivet.
 

Markedsplassen i Wroclaw (Rynek). Er Europas nest største etter Krakow.

 

Publisert 2. okt. 2020 20:55 - Sist endret 26. nov. 2020 15:37